Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

107713228_4025590990848065_8878071640578250189_o.jpg

OPIS
CENA
DOKUMENTY REKRUTACYJNE

Psychologia sportu

Studia podyplomowe, 2 semestry
900 godz., w tym 245 godz. z udziałem nauczyciela akademickiego
Tryb niestacjonarny, profil praktyczny
Kierownik studiów: dr hab. Artur Ziółkowski
1. Cel studiów:
Przygotowanie psychiczne i kompetencje osobiste zawsze stanowiły wyraźne źródło sukcesu w sporcie na
każdym jego poziomie. Studia podyplomowe Psychologia sportu rozwijają kompetencje zawodowe w
zakresie treningu mentalnego i podstawowych form pomocy i wsparcia psychologicznego w sporcie, rekreacji
i rehabilitacji ruchowej. Ich celem jest zatem przekazanie uczestnikom najnowszej wiedzy z psychologii
sportu i wyposażenie ich w podstawowe umiejętności psychologiczne wymagane w pracy z zawodnikami
sportu amatorskiego i wyczynowego.
2. Profil kandydata:
Studia podyplomowe Psychologia sportu dedykowane są trenerom i osobom, które chciałyby zawodowo zająć
się trenowaniem, ale także samym sportowcom, nauczycielom wychowania fizycznego, instruktorom sportów
indywidualnych i zespołowych, fizjoterapeutom i masażystom zainteresowanych pracą w sporcie,
pracownikom klubów i związków sportowych oraz wszystkim entuzjastom sportowego stylu życia.
Adresatami studiów mogą być również psychologowie, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę.
Uczestnikiem studiów podyplomowych może być́ osoba, która posiada kwalifikację pełną co najmniej na
poziomie 6 uzyskaną w systemie szkolnictwa wyższego i nauki.
3. Sylwetka absolwenta:
Absolwent studiów podyplomowych Psychologia sportu posiada rozwinięte kwalifikacje zawodowe do pracy
w charakterze trenera treningu mentalnego w różnych instytucjach zajmujących się aktywnością fizyczną
(w tym sportową). Absolwenci o takich kwalifikacjach zawodowych są pożądani nie tylko w klubach
sportowych, czy zrzeszeniach i stowarzyszeniach sportowych, ośrodkach sportowych, ale również w
ośrodkach rekreacyjnych, leczniczych, ośrodkach odnowy biologicznej, instytucjach ukierunkowanych na
podtrzymanie i poprawę zdrowia oraz firmach prowadzonych przez psychologów sportu świadczących usługi o tym charakterze dla innych podmiotów.
4. Instytucja potwierdzająca kwalifikację:
Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie.
Program studiów został oparty o realizację następujących modułów:
Moduł I Moduł nauk o kulturze fizycznej
Obejmuje następujące zagadnienia:
· Teoria wychowania fizycznego
· Teoria sportu
· Podstawy żywienia w sporcie
· Organizacja i zarządzanie w sporcie
· Nowoczesne formy aktywności fizycznej w sporcie
· Trening funkcjonalny w sporcie
· Patologia w sporcie
Moduł II Moduł nauk społecznych (dyscyplina psychologia)
Obejmuje następujące zagadnienia:
· Wprowadzenie do psychologii sportu
· Psychologiczne aspekty treningu i walki sportowej
· Psychologia urazu sportowego
· Neuropsychologia
· Psychologia grupy sportowej
· Psychologia rozwoju dzieci i młodzieży oraz dorosłych
· Osobowość i różnice indywidualne w sporcie
· Stres i lęk sportowy
· Motywacja w sporcie/ Psychologia pozytywna w sporcie
· Metody i techniki pomiaru psychologicznego
· Metody i techniki treningu psychologicznego
Moduł III Moduł nauk przyrodniczych i medycznych
Obejmuje następujące zagadnienia:
· Biologiczne podstawy wysiłku fizycznego
· System opieki medycznej w sporcie
· Pierwsza pomoc przedmedyczna
· Odnowa biologiczna w sporcie
Moduł IV Moduł praktyk i dyplomowania
Obejmuje następujące zagadnienia:
· Seminarium dyplomowe (90 godzin).
· Praktyka specjalizacyjna (120 godzin).
Studia podyplomowe kończą się obroną pracy dyplomowej.

Wpisowe 0 zł !!
Opłata z tytułu czesnego w roku akademickim 2020/2021.

Opłata jednorazowa   3.800,00 zł
Wysokość jedej raty w systemie 2-ratalnym  2.000,00 zł
Wysokość jedej raty w systemie 10-ratalnym  420,00 zł

Niższy koszt studiowania dla absolwentów Powiślańskiej Szkoły Wyższej.

Kandydaci posiadający obywatelstwo polskie ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe do Powiślańskiej Szkoły Wyższej, składają następujące dokumenty:

a) wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe (wydruk po dokonanej rejestracji on-line),

b) oświadczenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego (druk dostępny w rejestracji internetowej w zakładce pliki do pobrania),

c) dyplom ukończenia szkoły wyższej,

d) dokument tożsamości na podstawie którego kandydat dokonał rejestracji w rekrutacji on-line - do wglądu,

e) jedno zdjęcie legitymacyjne – kandydat zobowiązany jest również do umieszczenia zdjęcia w formie elektronicznej w systemie obsługi studenta Wirtualny Dziekanat,

f) dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej (opłata podlega zwrotowi jedynie w przypadku nieuruchomienia kierunku z uwagi na zbyt małą liczbę kandydatów).

 
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech