Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

geriatria

OPIS
CENA
DOKUMENTY REKRUTACYJNE

Zarządzanie sportem

Studia podyplomowe, 2 semestry
1080 godzin, w tym 224 z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego, 34 pkt. ECTS
tryb niestacjonarny, profil praktyczny
kierownik studiów: dr Beata Pawłowska
1. Cele kształcenia.

Rynek sportowy wymaga zróżnicowanych postaw i kompetencji od menedżerów, którzy chcą z nim związać karierę. Celem studiów podyplomowych Zarządzanie sportem jest przygotowanie kadr menedżerskich do pracy w sportowych klubach, organizacjach, stowarzyszeniach, spółkach, fundacjach, instytucjach i jednostkach rządowych oraz samorządowych, a także podwyższenie wiedzy i kwalifikacji osób zarządzających klubami sportowymi, związkami sportowymi, spółkami zarządzającymi ligami i obiektami sportowymi. Nabyte kompetencje mają przygotować Słuchacza do przyszłych warunków rynku pracy, które będą zmienne i dynamiczne.
2. Profil kandydata.

Studia kierowane są do osób zaangażowanych sportowo i chcących jednocześnie wzmocnić swoje kompetencje zarządcze w tej branży. Obecnie na rynku istnieje wiele programów studiów związanych z zarządzaniem, niemniej niewiele z nich oferuje specjalistyczną wiedzę o specyfice sektora sportowego. Zarządzanie sportem to idealna ścieżka rozwoju dla obecnych sportowców, trenerów czy działaczy klubów sportowych. Uczestnikiem studiów może być osoba posiadające kwalifikację pełną na poziomie 6 uzyskaną w systemie nauki i szkolnictwa wyższego.
3. Sylwetka Absolwenta.

Absolwent studiów podyplomowych kierunku Zarządzanie sportem posiada rozwinięte umiejętności zarządzania organizacjami sportowymi w różnych dyscyplinach sportowych. Potrafi korzystać z technologii informacyjno-komunikacyjnych w zarządzaniu sportem oraz kształtować relacje ze zróżnicowanymi interesariuszami organizacji sportowych. Absolwent zostanie przygotowany do prowadzenia działań marketingowych, kształtowania sponsoringu oraz stosowania narzędzi oraz technik Public Relations w zarządzaniu organizacjami sportowymi. Ukończenie kierunku Zarządzanie sportem daje także możliwość obrania przez Absolwenta ścieżki zarządzania indywidualną karierą sportową jako profesjonalny agent zarządzający budowaniem karier sportowców. Uczestnik studiów otrzyma świadectwo ukończenia studiów, wydane przez Powiślańską Szkołę Wyższą.
4. Ramowy program studiów.

1. Teoria sportu
2. Zarządzanie finansami klubu sportowego
3. Organizacja sportu w Polsce
4. Prawo w sporcie
5. Ekonomia sportu
6. Zarządzanie w sporcie
7. Zarządzanie kapitałem ludzkim (sportowcami, zespołami)
8. Technologia informacyjna w sporcie
9. Etyka w sporcie
10. Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych
11. Organizacja sportu w Unii Europejskiej
12. Marketing sportowy
13. Public Relations w sporcie
14. Zarządzanie kryzysowe w sporcie
15. Praktyka zawodowa w klubie/organizacji sportowej
16. Seminarium dyplomowe

Wpisowe 0 zł !!
Opłata z tytułu czesnego w roku akademickim 2020/2021.

Opłata jednorazowa   3.800,00 zł
Wysokość jedej raty w systemie 2-ratalnym  2.000,00 zł
Wysokość jedej raty w systemie 10-ratalnym  420,00 zł

Niższy koszt studiowania dla absolwentów Powiślańskiej Szkoły Wyższej.

Kandydaci posiadający obywatelstwo polskie ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe do Powiślańskiej Szkoły Wyższej, składają następujące dokumenty:

a) wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe (wydruk po dokonanej rejestracji on-line),

b) oświadczenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego (druk dostępny w rejestracji internetowej w zakładce pliki do pobrania),

c) dyplom ukończenia szkoły wyższej,

d) dokument tożsamości na podstawie którego kandydat dokonał rejestracji w rekrutacji on-line - do wglądu,

e) jedno zdjęcie legitymacyjne – kandydat zobowiązany jest również do umieszczenia zdjęcia w formie elektronicznej w systemie obsługi studenta Wirtualny Dziekanat,

f) dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej (opłata podlega zwrotowi jedynie w przypadku nieuruchomienia kierunku z uwagi na zbyt małą liczbę kandydatów).

 
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech