szkola
WE WSPÓŁPRACY Z:
EduTeam logo ok Obszar roboczy 1

OPIS
CENA
DOKUMENTY REKRUTACYJNE
Opłata rekrutacyjna wynosi 100 zł, płatna na indywidualny numer konta nadawany po złożeniu kompletu dokuemntów.
Opłata z tytułu czesnego w roku akademickim 2018/2019.

 Tabela opłat na poszczególne kierunki dostępna jest tutaj.

 

 

1. Wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,

2. Oświadczenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego (druk dostępny w rejestracji internetowej w zakładce pliki do pobrania),

3. Dyplom ukończenia szkoły wyższej,

4. Kserokopia 1 i 2 strony dowodu osobistego,

5. Odpis skrócony aktu małżeństwa (w przypadku zmiany nazwiska),

6. Zdjęcia legitymacyjne 4 szt.,

7. Dowód uiszczenia opłaty wpisowej.