Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

szkola
WE WSPÓŁPRACY Z:
EduTeam logo ok Obszar roboczy 1

OPIS
CENA
DOKUMENTY REKRUTACYJNE
Proponujemy Państwu studia podyplomowe skierowane głównie do absolwentów kierunków pedagogicznych oraz pracowników systemu oświaty.

Studia podyplomowe dla osób chcących zdobyć kwalifikacje do nauczania pierwszego przedmiotu lub rodzaju zajęć w szkole podstawowej i ponadpodstawowej

Studia podyplomowe dla osób chcących zdobyć kwalifikacje do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych

Przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa

Studia podyplomowe dla nauczycieli planujących rozszerzyć posiadane kwalifikacje o uprawnienia do nauczania kolejnego przedmiotu lub rodzaju zajęć

Studia podyplomowe dla nauczycieli planujących rozszerzyć posiadane kwalifikacje o uprawnienia do nauczania dwóch kolejnych przedmiotów

Studia podyplomowe dla nauczycieli i pedagogów specjalnych chcących uzyskać dodatkowe kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej

Pozostałe studia podyplomowe

 

Opłata rekrutacyjna wynosi 100 zł, płatna na indywidualny numer konta nadawany po złożeniu kompletu dokumentów.
Opłata z tytułu czesnego w roku akademickim 2020/2021.

Tabela opłat na poszczególne kierunki dostępna jest tutaj.

Kandydaci posiadający obywatelstwo polskie ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe do Powiślańskiej Szkoły Wyższej, składają następujące dokumenty:

a) wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe (wydruk po dokonanej rejestracji on-line),

b) oświadczenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego (druk dostępny w rejestracji internetowej w zakładce pliki do pobrania),

c) dyplom ukończenia szkoły wyższej,

d) dokument tożsamości na podstawie którego kandydat dokonał rejestracji w rekrutacji on-line - do wglądu,

e) jedno zdjęcie legitymacyjne – kandydat zobowiązany jest również do umieszczenia zdjęcia w formie elektronicznej w systemie obsługi studenta Wirtualny Dziekanat,

f) dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej (opłata podlega zwrotowi jedynie w przypadku nieuruchomienia kierunku z uwagi na zbyt małą liczbę kandydatów).

 
 
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech