Specjalność ta w swoim założeniu rozszerza ofertę edukacyjną dla studentów ekonomii poprzez szeroką gamę problemów technologiczno-ekonomicznych, co znajduje odzwierciedlenie w doborze przedmiotów i treściach nauczania. Przedmioty specjalnościowe dotyczą np.: towaroznawstwa, finansów i bankowości, zarządzania przedsiębiorstwem, doradztwa rolniczego i komputerowego.

Studenci odbywają 8-tygodniową praktykę w przedsiębiorstwach i gospodarstwach rolniczych, zarówno w kraju, jak i za granicą.
Absolwenci wyposażeni są w szeroki zakres wiedzy i umiejętności zarówno z dziedziny zarządzania i ekonomii, technologii produkcji rolniczej, ochrony środowiska oraz doradztwa rolniczego, co pozwala im zrozumieć istotę produkcji rolniczej od strony biotechnicznej oraz ekonomicznej. Studia te przygotowują kadry dla firm pracujących w rolnictwie i jego otoczeniu, dla administracji państwowej, organów samorządowych, administracji terenowej, szkolnictwa, a także resortowych instytucji naukowych.

WYBRANE OBSZARY TEMATYCZNE  agroekonomia

- ekonomika rolnictwa i produkcji zwierzęcej,
- zasady dobrej praktyki rolniczej,
- konwersja i certyfikacja w rolnictwie ekologicznym,
- agroekonomia gospodarstwa rolnych,
- uwarunkowania przyrodnicze i ekonomiczne rolnictwa,
- pozyskiwanie środków UE – PROW, Komisja Europejska, Ministerstwo Rolnictwa, AMIRR,
- agroturystyka,
- rolnictwo zrównoważone,
- system ekologiczny i integrowany w rolnictwie i ogrodnictwie,
- OZE – odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych.

Profil Absolwenta – Zawodowy Rolnik na rynku pracy

Kierunek zapewnia wszechstronne przygotowanie do pracy w szeroko pojętym rolnictwie, obejmującym produkcję roślinną, ochronę środowiska  i ekonomikę rolnictwa, a także w działach współpracujących: produkcji zwierzęcej, ogrodnictwie, przemyśle spożywczym, melioracjach i mechanizacji rolnictwa oraz do prowadzenia gospodarstwa rolniczego.

Większość absolwentów decyduje się na pracę we własnym gospodarstwie rolnym. Dzięki studiom zyskują oni znaczną przewagę nad swoimi konkurentami z regionu w pozyskiwaniu funduszy unijnych, optymalizacji plonów i rozwiązywania problemów administracyjnych. Jeśli osoba, która ukończyła rolnictwo nie zamierza pracować na roli, może ubiegać się o jeden z wielu etatów w urzędach, agencjach i instytucjach świadczących pomoc rolnikom.

Specjalność realizowana we współpracy z największymi firmami z obszaru Agroekonomii w zakresie zarówno produkcyjnym jak i doradztwa rolniczego.

 

Praktyczny wizerunek kształcenia

mgr Klaudia Kulik
Absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania w Kwidzynie na kierunku Zarządzanie Przedsiębiorstwem. Tytuł magistra uzyskała na kierunku Zarządzanie Gospodarcze w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni. Ukończyła także studia podyplomowe na kierunku Rolnictwo – Ogrodnictwo w Wyższej Szkole Rolniczej w Skierniewicach. Prezes Stowarzyszenia „Nasza Europa”, współautor, realizator i koordynator projektów unijnych w okresie ostatnich 14 lat, specjalista ds. innowacji, pozyskiwania funduszy modernizacyjnych i komercyjnych dla gospodarstw rolnych.
mgr Renata Wejtko
Absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania w Kwidzynie na kierunku Zarządzanie Przedsiębiorstwem. Tytuł magistra uzyskała na kierunku Zarządzanie Gospodarcze w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni. Ukończyła także studia podyplomowe na kierunku Rolnictwo – Ogrodnictwo w Państwowej Wyższej Szkole Rolniczej w Skierniewicach. V-ce Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Nasza Europa”. Prowadzi działalność gospodarczą - doradztwo rolnicze, prowadzenie dokumentacji dla rolników w ramach prowadzonej przez nich działalności, wypełnianie wniosków w ramach PROW 2014 - 2020.
mgr Bożena Krześniak
Ukończone studia magisterskie na Wydziale Rolniczym w Wyższej Szkole Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach oraz studia podyplomowe w SGH w Warszawie – Zarządzanie Projektami Unii Europejskiej. 30-letnie doświadczenie w pracy w instytucjach o zasięgu ogólnopolskim – początkowo na rzecz szkół rolniczych, a następnie w doradztwie rolniczym – główny specjalista w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz instytucjach poprzedzających utworzenie tegoż Centrum. Od 2004 r. doradca rolnośrodowiskowy, od 2009 r. - doradca rolniczy.