Optymalne zarządzanie procesami stanowi jeden z dominujących i najszybciej rozwijających się nurtów współczesnej teorii i praktyki gospodarczej. Bezustanny rozwój gospodarki, coraz bardziej postępująca złożoność różnorodnych systemów produkcyjnych wymuszają konieczność uwzględniania, w zarządzaniu przedsiębiorstwem, zewnętrznych uwarunkowań prowadzenia działalności gospodarczej.

procesy

Kształcenie w ramach specjalności „Ekonomia procesów usługowych i produkcyjnych” to propozycja studiów dla osób zainteresowanych rozwiązywaniem problemów technicznych, pracowniczych, informatycznych i finansowych przedsiębiorstw, świadomych idei ciągłego doskonalenia organizacji i jej procesów. Dedykowana jest ona dla tych, którzy są gotowi inicjować, organizować, sterować i kontrolować przebieg zachodzących procesów w organizacji.

Celem specjalności jest prezentowanie najnowszych osiągnięć w zakresie biznesowego podejścia do zarządzania procesami, inicjowanie nowych trendów w rozwoju techniki i technologii, zarządzanie zmianami w przedsiębiorstwie, a także uświadamianie znaczenia efektywnego i skutecznego zarządzania procesami gospodarczymi, prowadzącymi wprost do zwiększania  satysfakcji klientów.

Główną zaletą studiowania w ramach tej specjalności jest nabycie umiejętności systemowego, a w tym szczególnie interdyscyplinarnego, rozumienia oraz stosowania podejścia procesowego. Program kształcenia pozwala z jednej strony poznać techniki, umożliwiające dokumentowanie (opis) procesów, zdefiniować ich cele, dobrać właściwe miary skuteczności i efektywności, oszacować niezbędne zasoby, z drugiej zaś strony optymalnie przeprojektować proces tak, aby dostarczać wartość dla klientów.

Oferowana specjalność jest zorientowana na indywidualne kształcenie studentów i dostosowanie do aktualnych potrzeb i trendów rynku dzięki wprowadzeniu grupy przedmiotów indywidualnego wyboru. Nacisk położony jest również na zdobywanie umiejętności rozumienia systemowego , a więc całościowego  patrzenia na projektowanie, wdrażanie oraz doskonalenie (w tym optymalizację i modelowanie) procesów w biznesie.

Absolwent będzie posiadał praktyczne umiejętności diagnozowania przebiegu procesów biznesowych, analizy problemów oraz zastosowania nowoczesnych technik optymalizacji procesów w organizacjach funkcjonujących na rynku.

Absolwent specjalności „Ekonomia procesów usługowych i produkcyjnych” na rynku pracy powinien znaleźć pracę m.in. jako:

 • - inicjator, animator i kierownik zespołów pracowniczych, podejmujących działania usprawniające funkcjonowanie przedsiębiorstw,
  - projektant systemów produkcyjnych oraz procesów produkcyjnych,
 • - analityk w zakresie wydajności pracy, przygotowania produkcji (projektowanie produkcji), zabezpieczenia produkcji (utrzymanie ruchu), zarządzania produkcją,
 • - ekspert w zakresie optymalizacji kosztów produkcji, logistyki przebiegu procesów produkcji, zarządzania jakością, bezpieczeństwa pracy oraz ochrony środowiska,
 • - doradca w zakresie automatyzacji i robotyzacji systemów produkcyjnych,
 • - konsultant do spraw projektowania oraz restrukturyzacji systemów informatycznych w przedsiębiorstwach,
 • ekspert w zakresie ergonomii pracy.
 • Specjalność realizowana we współpracy z największymi firmami z obszaru usług i produkcji, Lacroixs Electronics, Jabil Circuit Poland.

  Studenci podczas studiów mają możliwość odbycia warsztatów praktycznych oraz praktyk zawodowych w najprężniej się rozwijających firmach regionu.


Praktyczny wizerunek kształcenia

dr Michał Makowski
Wykładowca akademicki, stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskał na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w 2002 roku. Wieloletni praktyk, zdobywał doświadczenie zawodowe z zakresu zarządzania procesami w obszarach jakości oraz marketingu w Zakładzie Przetwórstwa Rolno-Spożywczego „KORAL” oraz Telekomunikacji Polskiej. Powołany jako ekspert w Radzie Konsultacyjnej Inkubatora Przedsiębiorczości. Od 2007 roku Dziekan Wydział Nauk Ekonomiczno - Społecznych Powiślańskiej Szkoły Wyższej.
Oscar Santamaria Hernandez
Wykształcenie: Bachelor's degree. Master of business management and administration. Obecnie pracuje jako Project Manager w Jabil Lamination Process Engineer world wide wspomagając fabryki Jabil na całym świecie w zakresie organizacji i zarządzania produkcji ogniw fotowoltaicznych; wcześniejszy pracodawca przez 12 lat BP SOLAR. Pochodzi z Madrytu, ale od 7 lat pracuje i mieszka w Kwidzynie.