W obecnych czasach, trwały i długofalowy sukces nowoczesnej organizacji, jest sztuką zarządzania poprzez jej kapitał ludzki. Okazuje się, że gdy fundamentalnymi czynnikami innowacyjności biznesu są coraz częściej wiedza, umiejętności oraz kompetencje, istotną przewagę konkurencyjną na rynku można uzyskać poprzez zwiększanie ludzkich możliwości i drzemiącego w ludziach potencjału.

Kształcenie w ramach specjalności „HR” to propozycja studiówhr dla osób zainteresowanych praktyczną wiedzą na temat standardów zarządzania zasobami ludzkimi, rolą funkcji personalnej w organizacji oraz sposobami realizacji procesów: pozyskiwania, rozwoju, oceniania i wynagradzania pracowników. Jest to specjalność studiów dedykowana osobom, które cenią sobie pracę z ludźmi i są w stanie bezbłędnie docenić czyjeś umiejętności oraz  predyspozycje.

Celem tej specjalności jest przekazanie kompleksowej i nowoczesnej wiedzy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, praktycznych narzędzi niezbędnych do wdrażania i optymalizacji procesów zarządzania personelem.

Kluczową zaletą studiowania w ramach tej specjalności jest możliwość rozwijania strategicznych kompetencji odnoszących się do optymalnego gospodarowania zasobami ludzkimi. Studenci pozyskają szerokie spektrum wiedzy oraz umiejętności stanowiących profesjonalny warsztat pracy HR Managera. Studia w ramach specjalności adresowane są do osób chcących zdobyć zawód managera personalnego lub poszerzyć wiedzę z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

Oferowany proces kształcenia w ramach specjalności pozwala studentom na dokonanie wieloaspektowego wglądu w istotę efektywnych i skutecznych procesów zarządzania kapitałem ludzkim w nowoczesnej organizacji. Dzięki wprowadzeniu grupy przedmiotów indywidualnego wyboru, kształcenie studentów pozwala na dostosowanie treści do aktualnych trendów i potrzeb rynku. Warto podkreślić, że nacisk położony jest na zdobywanie umiejętności praktycznych i kształtowanie świadomości pełnionych ról zawodowych oraz optymalnych ścieżek rozwoju zawodowego profesjonalnego HR Managera.

WYBRANE OBSZARY TEMATYCZNE

- wyzwania przyszłości w zarządzaniu zasobami ludzkimi,
- polityka i strategia personalna a strategia firmy,
- zarządzanie zmianą w organizacji i rola HR w przechodzeniu przez proces zmiany,
- nowoczesne metody rekrutacji i selekcji, wywiad kompetencyjny,
- efektywne procesy adaptacji i wdrożenia nowego pracownika,
- zarządzanie kompetencjami, budowanie profili kompetencyjnych, zarządzanie talentami,
- systemy motywacyjne, budowanie zaangażowania, kafeteryjne systemy benefitów,
- optymalizacja procesów HR,
- Employer Branding jako nowy wymiar HR, czyli jak zostać pracodawcą z wyboru,
- badania i analizy rynku, analizy zasobów pracy,
- szkolenia pracownicze,
- zakładowy system płac – projektowanie i przykłady z praktyki,
- coaching i mentoring w biznesie
- outsourcing funkcji personalnych,
- systemy IT w zarządzaniu zasobami ludzkimi.

Absolwent specjalności „HR” będzie posiadał umiejętności strategicznego podejścia do projektowania i wdrażania nowoczesnych procesów HR, analizy sytuacji wyjściowej, pomiaru wskaźników efektywności i wreszcie przełożenia języka HR na język businessu – liczby, proporcje, prognozy. Ponadto zostanie wyposażony w nowoczesną wiedzę na temat tego, jak prowadzić obsługę administracyjną kadr, kształtować przyjazne człowiekowi warunki pracy, przeprowadzić rekrutację i selekcję kandydatów do pracy, zastosować metody adaptacji pracowniczej, rozpoznać potrzeby szkoleniowe, zaprojektować i zrealizować szkolenie oraz dokonać oceny jego efektów, wykorzystać podstawowe metody zarządzania karierą, interpretować przepisy prawa pracy.

Absolwent specjalności „HR” może podjąć pracę jako:

- specjalista do spraw zarządzania zasobami ludzkimi,
- doradca do spraw szkoleń zawodowych i rozwoju kadr,
- pracownik obsługi płacowej, działu kadr, administracyjni, czy obsługi biurowej,
- ekspert w agencjach konsultingowych i biurach pracy,
- konsultant do spraw personalnych w instytucjach publicznych, samorządowych i pozarządowych.

Specjalność realizowana we współpracy z największymi firmami z regionu z rozbudowanym i legitymującym się najbardziej nowoczesnymi działami HR, m.in.: Lacroix Electronics.

lacroix elecronics

Studenci podczas studiów mają możliwość odbycia warsztatów praktycznych oraz praktyk zawodowych w firmach i instytucjach, które mają najbardziej rozbudowane działy HR, jak również stosują najbardziej nowoczesne metody zarządzania zasobami ludzkimi.


Praktyczny wizerunek kształcenia

Marcin Uścinowicz
Dyrektor Personalny / HR Director w LACROIX Electronics - Poland