WYBRANE OBSZARY TEMATYCZNE

- finanse w Unii Europejskiej,finanse

- projektowanie finansów przedsiębiorstw,

- inżynieria finansowa,

- analiza rynku usług finansowych,

- finanse państwa i samorządu terytorialnego,

- doradztwo finansowe i podatkowe,

- rachunkowość zarządcza.

 

Absolwent zostanie wyposażony w wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie ekonomii, finansów, bankowości i rachunkowości, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień podatkowych, a ponadto umiejętności:

 • - zarządzania finansami przedsiębiorstw i instytucji finansowych;

 • - profesjonalnego doradztwa w zakresie finansów i rachunkowości podmiotów gospodarczych;

 • - doradztwa podatkowego dla instytucji i osób fizycznych.


Absolwent po uzyskaniu tytułu licencjata, poza bardzo dobrym przygotowaniem do rozpoczęcia samodzielnej działalności gospodarczej, znajdzie zatrudnienie w:

 • - administracji publicznej,

 • - komórkach analiz, planowania i zarządzania przedsiębiorstw oraz organizacji gospodarczych,

  - jednostkach budżetowych,

 • - biurach rachunkowych.

 • Specjalność realizowana we współpracy z największymi firmami z obszaru Finansów / Bankowości i Rachunkowości, m.in. firmą Usługi finansowo-księgowe M. M. Wołos, Powiślańskim Bankiem Spółdzielczym w Kwidzynie.

 • logo bank powislanski
 • Studenci podczas studiów mają możliwość odbycia warsztatów praktycznych oraz praktyk zawodowych między innymi w: Usługi finansowo-księgowe M. M. Wołos, Powiślańskim Banku Spółdzielczym.

Praktyczny wizerunek kształcenia

dr Katarzyna Krawczyk
Kierownik Wydziału Ekonomiczno-Finansowego ENERGA – Operator S.A. Oddział w Gdańsku. Tytuł magistra uzyskała na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego o kierunku – ekonomia, specjalność – diagnozowanie ekonomiczne i funkcjonowanie przedsiębiorstw. Absolwentka Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, studia podyplomowe, kierunek – Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw. W 2010 r. ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. W 2015 r. uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych oraz wyróżnienie rozprawy doktorskiej przez Radę Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego.
mgr Małgorzata Wołos
Absolwentka Wyższej Szkoły Morskiej w Gdynii – Wydziału Zarządzania. Ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej w zakresie Rachunkowość i Finanse. Posiada Certyfikat Księgowy Nr 18341/2007 uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Od 1997 roku nauczyciel rachunkowości. Ma uprawnienia egzaminatora w zakresie technik – ekonomista. Od 2007 roku prowadzi własne biuro rachunkowe, którego klientami są krajowe i zagraniczne firmy handlowe, usługowe i produkcyjne. Posiada wieloletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze księgowej spółek prawa handlowego, spółek cywilnych, jednoosobowych działalności gospodarczych oraz stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni.
mgr Mirela Adamczyk
Absolwentka Wydziału Ekonomiki Produkcji Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Ekonomia. Od 1993 roku analityka kredytowy, doradca klienta VIP, manager klienta oraz analityk ryzyka kredytowego w PKO BP S.A. II Oddział w Elblągu.