Wybrane obszary tematyczne:

TRANSPORT spec.logistyka

- techniczne aspekty transportu
- ekonomika transportu
- procedury i trendy w transporcie
- analiza ekonomiczna w transporcie
- bezpieczeństwo drogowe
- prawo handlowe/ cywilne/socjalne/podatkowe

LOGISTYKA / SPEDYCJA

- logistyka transportu zintegrowanego
- logistyka zaopatrzenia i dystrybucji
- logistyka produkcji
- planowanie logistyczne
- podstawy handlu zagranicznego
- spedycja w kraju i za granicą
- organizacja i logistyka transportu drogowego
- organizacja i logistyka transportu wodnego
- organizacja i logistyka transportu kolejowego i lotniczego
- mapa kodów Europy
- obsługa systemów GPS

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE

- systemy informatyczne w TSL
- rozliczenia elektroniczne w TSL
- eksploatacja i zarządzanie środkami transportu drogowego
- normy techniczne i techniczne aspekty działalności
- działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
- dostęp do rynku

Certyfikat kompetencji zawodowej

 

Absolwent w trakcie realizacji studiów będzie się legitymował kompletem przedmiotów koniecznych do uzyskania CERTYFIKATU KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W DROGOWYM TRANSPORCIE RZECZY / OSÓB (CPC). 

* opłata jednorazowa za otrzymanie certyfikatu 300 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Absolwenci będą posiadać szeroką wiedzę pozwalającą na kompleksową analizę i organizowanie procesów logistycznych w przedsiębiorstwach działających na rynku krajowym jak i zagranicznym. Ponadto po ukończeniu tej specjalności absolwent będzie przygotowany do: 

- samodzielnego określania zadań logistycznych w różnych okresach czasu i ich realizacji;
- kierowania działem logistyki w firmie produkcyjnej;
- określania celów logistycznych;
- analizy kosztów logistycznych w kontekście długo i krótko okresowym;
- koordynacji przedsięwzięć w ramach realizowanych projektów logistycznych;
- optymalizacji sieci dostaw, planowania i koordynacji działań w łańcuchach dostaw;
- kształtowania infrastruktury logistycznej.

Specjalność realizowana we współpracy z największymi firmami z zakresu Transportu / Spedycji / Logistyki, m.in. z ROBi sp. z o. o.

ROBI

Firma Robi Sp. z o.o. oferuje kompleksowe usługi importowe oraz eksportowe w międzynarodowym transporcie drogowym. Wszystkie transakcje są przeprowadzane na podstawie warunków konwencji CMR. Podstawą działalności firmy ROBI jest kompleksowa obsługa Klienta w zakresie transportu, spedycji oraz logistyki. 

 

Studenci podczas studiów mają możliwość odbycia warsztatów praktycznych oraz praktyk zawodowych w Robi sp. z o. o. Najlepszy absolwent z każdego roku ma zagwarantowaną pracę w Robi sp. z o. o.

 

Praktyczny wizerunek kształcenia

Robert Olszewski
Prezes zarządu firmy Robi Sp. z o.o.