WYBRANE OBSZARY TEMATYCZNE:

spec.rachunkowosc- przedsiębiorczość i innowacyjność,
- metody optymalizacyjne w podejmowaniu decyzji,
- e-gospodarka,
- ekonomika sektora publicznego,
- rozwój i strategia przedsiębiorstwa, rachunkowość zarządcza i controlling,
- wykorzystanie komputerów w biznesie,
- biznes plany,
- analizy rynku i badań marketingowych,
- zarządzanie projektami.

Absolwent zostanie wyposażony w wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie ekonomii, finansów, bankowości i rachunkowości, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień podatkowych, a ponadto umiejętności:

  • - zarządzania finansami przedsiębiorstw i instytucji finansowych;

  • - profesjonalnego doradztwa w zakresie finansów i rachunkowości podmiotów gospodarczych;

  • - doradztwa podatkowego dla instytucji i osób fizycznych.

Absolwent po uzyskaniu tytułu licencjata, poza bardzo dobrym przygotowaniem do rozpoczęcia samodzielnej działalności gospodarczej, znajdzie zatrudnienie w:

  • - administracji publicznej,

  • - komórkach analiz, planowania i zarządzania przedsiębiorstw oraz organizacji gospodarczych,

    - jednostkach budżetowych,

  • - biurach rachunkowych.

Specjalność realizowana we współpracy z największymi firmami i instytucjami regionu, tj. Urzędem Miasta w Kwidzynie, Powiatowym Urzędem Pracy w Kwidzynie, Starostwem Powiatowym w Kwidzynie.

                Kwidzyn moje miasto logo                                    SP Kwidzynskiego                                              pup

Studenci podczas studiów mają możliwość odbycia warsztatów praktycznych oraz praktyk zawodowych w Urzędzie Miasta Kwidzyn, Powiatowym Urzędzie Pracy w Kwidzynie, Starostwie Powiatowym w Kwidzynie i Lacroix Electronics sp. z o.o.