Informatyka odgrywa coraz ważniejszą rolę w codziennym życiu człowieka i wyraźnie dostrzegalne jest to, że jest ona obecna we wszystkich jego sferach. Aktualnie, niemal w każdym przedsiębiorstwie potrzebne są innowacyjne rozwiązania informatyczne, a wraz z nimi wzrasta zapotrzebowanie na kreatywnych specjalistów z zakresu praktycznego stosowania technologii informatycznych.

informatyka stosowanaKształcenie w ramach specjalności „Informatyka stosowana” to propozycja studiów dla osób zainteresowanych wykorzystaniem dedykowanych technologii informatycznych w firmach sektora informatycznego a także w organizacjach wykorzystujących informatykę w swojej działalności - zarówno w sektorze gospodarczym jak i sektorze publicznym.

Celem specjalności jest kształcenie w zakresie tworzenia i wykorzystywania programów komputerowych, w tym również aplikacji internetowych i mobilnych.

Największą zaletą studiowania na tej specjalności jest to, że oprócz wiedzy informatycznej studenci uzyskują gruntowną wiedzę z zakresu ekonomii, zarządzania, przedsiębiorczości, rachunkowości czy prawa. Dzięki temu absolwenci kierunku dobrze rozumieją rzeczywistość gospodarczą, co ma istotne znaczenie przy praktycznym projektowaniu i wdrażaniu systemów informatycznych wspierających działalność biznesową. Informatyka stosowana pozwala na połączenie umiejętności praktycznego programowania z innym, dziedzinami wiedzy.

Oferowana specjalność jest zorientowana na indywidualne kształcenie studentów i dostosowanie do aktualnych potrzeb rynku dzięki wprowadzeniu grupy przedmiotów indywidualnego wyboru. Nacisk położony jest również na zdobywanie umiejętności praktycznych, takich jak zastosowanie istniejących narzędzi oraz tworzenie nowych programów wykorzystywanych w życiu codziennym i biznesie.

WYBRANE OBSZARY TEMATYCZNE

- technologia chmury, w tym modele przetwarzania danych w chmurze obliczeniowej, usługi w chmurze obliczeniowej;
- aplikacje oparte o cloud computing wykorzystywane w zarządzaniu przedsiębiorstwem;
- zintegrowane systemy informatyczne, w tym systemy informatyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem, systemy wspomagania decyzji, wdrażanie systemów informatycznych, aplikacje biznesowe;
- systemy bazodanowe w sieciach rozległych, w tym projektowanie interfejsów w biznesowych aplikacjach bazodanowych;
- bazy danych w zintegrowanych systemach informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem;
- projektowanie i wdrażanie aplikacji mobilnych, w tym mobilne systemy operacyjne i aplikacje, technologie bezprzewodowe;
- systemy informatyczne i sztuczna inteligencja w finansach,
- analiza i projektowanie serwisów www oraz systemów rozproszonych;
- bezpieczeństwo systemów informatycznych i informacji;
- grafika informacyjna, w tym architektura wielowarstwowa.

 

Absolwent będzie posiadał umiejętności analizy i syntezy problemów informatyka stosowana2biznesowych, adaptacji do zmieniających się warunków, rozwiązywania problemów zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), pracy w zespole projektowym, komunikowania, a także umiejętność uczenia się i aktualizowania wiedzy. Dzięki temu możliwości absolwentów na rynku pracy są praktycznie nieograniczone. Będą oni mogli ubiegać się o pracę głównie na stanowiskach związanych z tworzeniem programów komputerowych, projektowaniem, uruchamianiem i konserwacją sieci komputerowych, zastosowaniem internetu w biznesie (e-biznes) czy administrowaniem systemami informatycznymi i sieciami komputerowymi.

 

Absolwent specjalności „Informatyka stosowana” na rynku pracy powinien znaleźć pracę na stanowiskach związanych m.in. z:

  • - analizą i projektowaniem systemów informatycznych,
  • - tworzeniem programów komputerowych oraz zaawansowanych technologii informatycznych, dedykowanych dla małych i średnich przedsiębiorstw o zasięgu krajowym oraz międzynarodowym,
  • - koordynacją prac analityczno-projektowych, organizacji i nadzorowania wdrażanych przedsięwzięć informatycznych, doskonalenia systemów ERP, CRM, DSS, integrowania technologii ICT, zarządzania i pozyskiwania wiedzy w systemach informacyjnych,
  • - projektowaniem, uruchamianiem i konserwacją sieci komputerowych,
  • - zastosowaniem Internetu w biznesie (e-biznes),
  • - administrowaniem systemami informatycznymi i sieciami komputerowymi,
  • - analizą i przetwarzaniem danych na potrzeby różnych grup użytkowników,
  • - aktywnym uczestnictwem w projektach informatycznych w zakresie koordynacji prac, tworzeniem specyfikacji wymagań, testowania gotowych systemów.

Praktyczny wizerunek kształcenia

dr Jolanta Sala
Profesor w Powiślańskiej Szkole Wyższej w Kwidzynie. Pełni funkcję kierownika zakładu ekonometrii, informatyki i statystyki oraz koordynatora ds. jakości kształcenia. Pracowała w Instytucie Cybernetyki Ekonomicznej i Informatyki w Katedrze Przetwarzania Danych Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 1991-2002 była pełnomocnikiem wojewody gdańskiego ds. komputeryzacji oraz dyrektorem Ośrodka Informatyki – Terenowego Banku Danych Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. Prowadzi szkolenia z zakresu IT, statystyki, ekonometrii.