Proponujemy profile kształcenia:

- MEDYK (biologiczno – chemiczna) – przedmioty rozszerzone: biologia, matematyka, chemia.

- MENADŻER – przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia, fizyka

- JĘZYKOWY – przedmioty rozszerzone: historia, język polski, WOS

Języki na wszystkich profilach: angielski – drugi język do wyboru (rosyjski, niemiecki, francuski, hiszpański).

Patronat naukowy nad liceum sprawuje Powiślańska Szkoła Wyższa, z której zasobów naukowo – dydaktycznych uczniowie liceum mogą korzystać.

 

Proponujemy także dodatkowe zajęcia i aktywności:

 

-  wyjazdy integracyjne                                 - język migowy                     - przedmioty okołomedyczne

- obozy sportowe                                           - język chiński                       - gry symulacyjne

- koła naukowe/wizyty studyjne                   - język hiszpański                  - informatyka stosowana