Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
plenfrdeuk

Zapraszamy do zapoznania się
z Regulaminem opłat dla studentów i kandydatów na studia I i II stopnia oraz studia podyplomowe 
w Powiślańskiej Szkole Wyższej (w tym obcokrajowców)


 

 

Wykaz opłat dla kandydatów.

Tabela nr 1- Opłaty z tytułu wpisowego (opłata rekrutacyjna):

 STUDIA PODYPLOMOWE:

Opłaty w okresie rekrutacji na studia tj. od 1 kwietnia do 30 września

Wysokość opłaty

100 zł

Tabela nr 2 – Harmonogram wnoszenia opłat czesnego wg formy płatności, w tym w formie 8 rat:

Forma płatności

Forma płatności z podziałem na ilość rat

Termin płatności

opłata jednorazowa za cały rok

I rata

15 września br.*

opłata semestralna

I rata

15 września br. w semestrze zimowym*

II rata

15 lutego br. w semestrze letnim

opłata ratalna

I rata

do 15 września br.*

II rata

do 15 października br.

III rata

do 15 listopada br.

IV rata

do 15 grudnia br.

V rata

do 15 lutego br.

VI rata

do 15 marca br.

VII rata

do 15 kwietnia br.

VIII rata

do 15 maja br.

 *Dla studentów, którym decyzja o przyjęciu na studia została wydania w dniu i po dniu 15 września br. pierwsza płatność z tytułu czesnego w zależności od wybranej formy płatności musi zostać dokonana w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy o świadczenie usług edukacyjnych.

Tabela nr 2.1 – Harmonogram wnoszenia opłat czesnego wg formy płatności, w tym w formie 10 rat:

Forma płatności

Forma płatności z podziałem na ilość rat

Termin płatności

opłata jednorazowa za cały rok

I rata

15 września br.*

opłata semestralna

I rata

15 września br. w semestrze zimowym*

II rata

15 lutego br. w semestrze letnim

opłata ratalna

I rata

do 15 września br.*

II rata

do 15 października br.

III rata

do 15 listopada br.

IV rata

do 15 grudnia br.

V rata

do 15 stycznia br.

VI rata

do 15 lutego br.

VII rata

do 15 marca br.

VIII rata

do 15 kwietnia br.

IX rata

do 15 maja br.

X rata

do 15 czerwca br.

*Dla studentów, którym decyzja o przyjęciu na studia została wydania w dniu i po dniu 15 września br. pierwsza płatnośćz tytułu czesnego w zależności od wybranej formy płatności musi zostać dokonana w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy o świadczenie usług edukacyjnych.

Tabela nr 3-  Opłaty z tytułu czesnego – studia podyplomowe

Studia podyplomowe: Doradca zawodowy – 3 semestry

Opłaty semestr: I i II

Opłata jednorazowaOpłata semestralna8 rat

Kwota ogółem

3.600,00

3.600,00

3.600,00

Jednostkowo

3.600,00

2 x 1.800,00

8 x 450,00

Opłaty semestr: III

Opłata jednorazowa4 raty

Kwota ogółem

1.800,00

1.800,00

Jednostkowo

1.800,00

4 x 450,00

Studia podyplomowe: Gerontologia i geriatria z podstawami zarządzania i opieki długoterminowej –
2 semestry

Opłaty semestr: I i II

Opłata jednorazowaOpłata semestralna8 rat

Kwota ogółem

2.800,00

2.800,00

2.800,00

Jednostkowo

2.800,00

2 x 1.400,00

8 x 350,00

 

Studia podyplomowe: Lider Biznesu i
Administracji– 4 semestry

Opłaty semestr: I i II

Opłata jednorazowaOpłata semestralna8 rat

Kwota ogółem

2.200,00

2.200,00

2.200,00

Jednostkowo

2.200,00

2 x 1.100,00

8 x 275,00

Opłaty semestr: III i IV

Opłata jednorazowaOpłata semestralna8 rat

Kwota ogółem

2.200,00

2.200,00

2.200,00

Jednostkowo

2.200,00

2 x 1.100,00

8 x 275,00

 

Studia podyplomowe: Logistyka i transport – 2 semestry

Opłaty semestr: I i II

Opłata jednorazowaOpłata semestralna10 rat

Kwota ogółem

3.800,00

4.000,00

4.200,00

Jednostkowo

3.800,00

2 x 2.000,00

10 x 420,00

 

Studia podyplomowe: Psychologia sportu– 2 semestry

Opłaty semestr: I i II

Opłata jednorazowaOpłata semestralna10 rat

Kwota ogółem

3.800,00

4.000,00

4.200,00

Jednostkowo

3.800,00

2 x 2.000,00

10 x 420,00

 

Studia podyplomowe: Trener – coach – mentor – 2 semestry

Opłaty semestr: I i II

Opłata jednorazowaOpłata semestralna10 rat

Kwota ogółem

4.500,00

4.700,00

4.900,00

Jednostkowo

4.500,00

2 x 2.350,00

10 x 490,00

 

Studia podyplomowe: Wychowawca małego dziecka- 2 semestry

Opłaty semestr: I i II

Opłata jednorazowaOpłata semestralna10 rat

Kwota ogółem

2.600,00

2.800,00

3.000,00

Jednostkowo

2.600,00

2 x 1.400,00

10 x 300,00

 

Studia podyplomowe: Zarządzanie sportem – 2 semestry

Opłaty semestr: I i II

Opłata jednorazowaOpłata semestralna10 rat

Kwota ogółem

3.800,00

4.000,00

4.200,00

Jednostkowo

3.800,00

2 x2.000,00

10 x 420,00

 

Studia podyplomowe: Zarządzanie projektami – 2 semestry

Opłaty semestr: I i II

Opłata jednorazowaOpłata semestralna10 rat

Kwota ogółem

5.300,00

5.800,00

6.000,00

Jednostkowo

5.300,00

2 x 2.900,00

10 x 600,00

 

Studia podyplomowe: Zarządzanie w ochronie zdrowia – 2 semestry

Opłaty semestr: I i II

Opłata jednorazowaOpłata semestralna8 rat

Kwota ogółem

2.900,00

2.900,00

2.900,00

Jednostkowo

2.900,00

2 x 1.450,00

8 x 362,50

 

 

Tabela nr 4 – Opłaty inne niż czesne

 

Rodzaj opłatyKwotaTermin wnoszenia opłat

Opłata końcowa (w tym opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów)

95 zł

zgodnie z harmonogramem wniesienia ostatniej raty czesnego na ostatnim roku studiów

Opłata za wystawienie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w języku angielskim

65 zł

wraz z podaniem o wystawienie świadectwa w języku angielskim

Opłata za powtarzanie semestru (w przypadku zaliczenia co najmniej jednego przedmiotu z semestru, na którego powtarzanie Student został skierowany)

70% wysokości czesnego standardowego obowiązującego na powtarzanym semestrze

zgodnie z harmonogramem wnoszenia czesnego

Opłata za powtarzanie seminarium dyplomowego na ostatnim semestrze studiów (gdy powtarzane jest wyłącznie seminarium dyplomowe)

1250 zł / za semestr

15.11 w semestrze zimowym / 15.04 w semestrze letnim

Opłata za reaktywację (opłata za postępowanie związane z ponownym przyjęciem na studia)

450 zł

wraz z podaniem o reaktywację (potwierdzenie wniesienia opłaty -załącznik do podania)

Powtarzanie przedmiotu/warunkowe zaliczenie przedmiotu –zaliczenie

250 zł

zgodnie z terminem wskazanym w WD

Powtarzanie przedmiotu/warunkowe zaliczenie przedmiotu –egzamin

250 zł

zgodnie z terminem wskazanym w WD

Powtarzanie przedmiotu/warunkowe zaliczenie przedmiotu –ćwiczenia i egzamin

400 zł

zgodnie z terminem wskazanym w WD

Zaliczenie przedmiotu w trybie B.U.N.A

150 zł

zgodnie z terminem wskazanym w WD

Za legalizację dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego za granicą

26 zł (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego-Dz.U. 2018, poz. 1791)

14 dni od dnia złożenia podania

Opłata za wydanie indeksu**

4 zł

zbieżny z datą 1 raty czesnego

Odsetki w opóźnieniu za wnoszenie opłat

ustawowe

niezwłocznie z kolejną płatnością

Dokonanie wypisu ocen z protokołu

150 zł

7 dni od dnia złożenia podania

Opłata za przetrzymywanie książek z Biblioteki

1 zł/ za jedną książkę- za każdy rozpoczęty dzień przekroczenia ustalonego terminu zwrotu

w terminie 7 dni od dnia zwrotu książki do Biblioteki

Jednorazowa opłata za każde pisemne upomnienie wysłane listem poleconym lub/i za potwierdzeniem odbioru dotyczące zaległości we wnoszeniu płatności za studia

15 zł / adres w Polsce 40 zł / inny adres

14 dni od dnia wezwania do zapłaty

Różnice programowe:

Powtarzanie przedmiotu/warunkowe zaliczenie przedmiotu –zaliczenie

250 zł za semestr

zgodnie z umową

Powtarzanie przedmiotu/warunkowe zaliczenie przedmiotu –egzamin

250 zł za semestr

zgodnie z umową

Powtarzanie przedmiotu/warunkowe zaliczenie przedmiotu –ćwiczenia i egzamin

400 zł za semestr

zgodnie z umową

Zaliczenie przedmiotu w trybie B.U.N.A

150 zł

zgodnie z umową

*Dla studentów, którym decyzja o przyjęciu na studia została wydania w dniu i po dniu 15 marca br. pierwsza płatność

z tytułu czesnego w zależności od wybranej formy płatności musi zostać
dokonana w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy o świadczenie usług
edukacyjnych.

Za wydanie duplikatu legitymacji lub indeksu pobiera się opłatę o połowę wyższą od opłaty za wydanie oryginału.

 

 

MOŻLIWOŚCI DOFINANSOWANIA STUDIÓW WYŻSZYCH:

KFS sPFRON sMNiSW s

 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech