Naukę w Powiślańskiej Szkole Wyższej może podjąć każda osoba z wykształceniem wyższym udokumentowanym dyplomem ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia.

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji na rok akademicki 2020/2021

Przy zapisie wymagane są następujące dokumenty:

  • 1. Wniosek o przyjęcie na studia (należy wydrukować formularz rejestracyjny po zapisie w REJESTRACJI INTERNETOWEJ PSW,
  • 2. Oświadczenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego (druk do pobrania w formacie PDF lub w panelu internetowej rejestracji w zakładce pliki do pobrania),
  • 3. Dyplom ukończenia studiów wyższych - oryginał lub odpis (wystawiony przez instytucję wydającą oryginał),
  • 4. Suplement do Dyplomu - w przypadku zapisu na kierunek Lider Biznesu i Administracji,
  • 5. Zdjęcie legitymacyjne - 1 szt.(konieczność umieszczenia zdjęcia legitymacyjnego w panelu studenta w WD - kolorowe zdjęcie  o wymiarach 20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi),
  • 6. Dowód uiszczenia opłaty wpisowej w wysokości odpowiedniej do daty złożenia kompletu dokumentów na indywidualny numer konta nadawany przy składaniu dokumentów (opłata rekrutacyjna w wynosi 100 zł),
  • 7. Umowa o świadczenie usług edukacyjnych, którą należy podpisać i dostarczyć w dwóch egzemplarzach. Umowę można pobrać tutaj,
  • Regulamin opłat dla studentów i kandydatów na studia I i II stopnia oraz studia podyplomowe (w tym obcokrajowców) można pobrać tutaj.