FE Wiedza Edukacja Rozwoj rgb 1

Powiślańska Szkoła Wyższa informuje, iż rekrutacja na kursy specjalistyczne i kwalifikacyjne w ramach projektu „Wyższe kwalifikacje gwarancją sukcesu zawodowego – kursy specjalistyczne i kwalifikacyjne dla Pielęgniarek i Pielęgniarzy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020) rozpocznie się 01.08.2016r., godz. 8.00.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1435 z późn. zm.):
Do kursu kwalifikacyjnego (art. 71.2) mogą przystąpić pielęgniarka/pielęgniarz lub położna/położny: posiadający prawo wykonywania zawodu, co najmniej sześciomiesięczny staż pracy w zawodzie oraz zostały dopuszczone do kursu kwalifikacyjnego po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego.
Do kursu specjalistycznego (art. 72.2) mogą przystąpić pielęgniarka/pielęgniarz lub położna/położny: mający prawo wykonywania zawodu oraz przeszły postępowanie kwalifikacyjne.

 

Aby wyszukać zaplanowane kursy należy:

- zarejestrować się w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych:

https://smk.ezdrowie.gov.pl/

Organizator Kształcenia jest w Systemie widoczny jako PSW

- wybrać ikonę Dane o planowanych szkoleniach

- z listy rozwijalnej wybrać rodzaj kształcenia (kurs specjalistyczny bądź kurs kwalifikacyjny)

- następnie klikając „WYBIERZ” odszukujemy odpowiednią dziedzinę kształcenia kursu

- na mapie, która się wyświetli, wybrać województwo, w którym mają odbywać się zajęcia teoretyczne kursu

- następnie wybrać kurs, którego organizatorem jest PSW

 

KURSY SPECJALISTYCZNE I KWALIFIKACYJNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM
KURSY SPECJALISTYCZNE I KWALIFIKACYJNE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM
KURSY SPECJALISTYCZNE I KWALIFIACYJNE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM
KURSY SPECJALISTYCZNE I KWALIFIKACYJNE W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO - MAZURSKIM
KURSY SPECJALISTYCZNE I KWALIFIKACYJNE W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

 

 

 

Witryna najlepiej prezentuje się w rozdzielczości ekranu 1280 x 1024 piksele. 

Jeżeli Twoja rozdzielczość ekranu jest mniejsza - prosimy zmień ją na zalecaną.