plenfrderuestruk

informator eng tytulowa s

 

 

 

 

 

 

 

 

psw mini eng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

manager mini eng

 

 

 

 

 

 

 

finance mini eng

 

 

 

 

 

 

 

product mini eng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tsl mini eng

 

 

 

 

 

 

 

 

IT mini eng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hr mini eng

 

 

 

 

 

 

 

 

agroekon mini eng

Ranking „The Study.EU Country Ranking for International Students” wyłania najbardziej dostępne, atrakcyjne i przyjazne państwa europejskie dla studentów zagranicznych. W tegorocznym rankingu wzięto pod uwagę 30 państw. Polska znalazła się na 10. miejscu w Europie (m.in. przed Irlandią, Hiszpanią, Norwegią) i na 1. miejscu pod względem kosztów studiów.

studenci zagraniczni

 

 

Polska jest jedynym nowym państwem w tegorocznej pierwszej dziesiątce. Każdego roku polskie uczelnie konsekwentnie zwiększają liczbę programów studiów w języku angielskim. Nie dziwi więc fakt, że liczba zagranicznych studentów w Polsce wzrosła z 12 000 do ponad 65 000 w ciągu ostatnich dziesięciu lat.
Ranking składa się z trzech kategorii o różnej wartości procentowej:

  1. - Edukacja (45 proc.) – pomiar jakości edukacji,
    - Koszt (30 proc.) – oszacowanie kosztów życia i studiów,
    - Życie i Kariera (25 proc.) – ocena jakości życia i szanse na znalezienie pracy i pozostanie w kraju po ukończeniu studiów.

Opis kategorii:

  • Edukacja: Top 10

Jakość edukacji jest kluczowym czynnikiem w przedstawionym rankingu, stanowi 45 proc. całkowitego wyniku. Aby ocenić jakość szkolnictwa wyższego w każdym z 30 krajów, badacze przyjrzeli się ich wynikom w rankingu Top 800 spośród trzech uznanych globalnych rankingów uniwersyteckich (QS, THE i ARWU). Tutaj Wielka Brytania wyprzedza wszystkie inne kraje. Kolejne pozycje zajmują Niemcy, Holandia, Francja, Rosja, Szwajcaria, Irlandia, Szwecja, Włochy i Hiszpania.

  • Koszt: Top 10

Pierwsza dziesiątka wygląda następująco: Polska, Serbia, Węgry, Rumunia, Turcja, Grecja, Portugalia, Niemcy, Litwa, Łotwa. Dostępność studiów jest głównym problemem większości studentów, a tylko nieliczni mają pełne stypendia. W związku z tym koszt jest bardzo ważnym czynnikiem w przedstawionym rankingu, co stanowi 30% całkowitego wyniku. Uwzględniono połączone koszty utrzymania, w tym koszty mieszkania oraz średnie czesne. Przyglądając się 10 najbardziej dostępnym krajom, roczny koszt waha się od około 7 000 EURO w Polsce do około 10 000 EURO na Łotwie.

Niewiele zmieniło się w krajach najbardziej dostępnych w porównaniu do ubiegłego roku. Poza Polską, Niemcy są jedynym krajem w pierwszej dziesiątce, który zdobył w tej kategorii wysokie oceny - dzięki systemowi uniwersyteckiemu, który praktycznie nie wymaga czesnego i oferuje umiarkowane koszty utrzymania. Ostatnią pozycję w tej sekcji zajmuje Wielka Brytania: średnio studenci powinni spodziewać się kosztów w wysokości około 23 000 EURO rocznie.

  • Życie i Kariera: Top 10

Studia za granicą to nie tylko nauka, ale również bogactwo doświadczeń życiowych. Większość studentów wyjeżdżających za granicę planuje powrót do ojczyzny po ukończeniu studiów. Inni wybierają miejsce studiów z nadzieją na pozostanie i pracę w tym kraju po ukończeniu studiów.

Wynik dla tej kategorii rankingu stanowi 25% całości. W tym wymiarze została oceniona jakość życia. W 2018 roku w rankingu została również uwzględniona ocena bezpieczeństwa osobistego. Studenci, zwłaszcza spoza Europy, są coraz bardziej zaniepokojeni sytuacją bezpieczeństwa w swoich krajach. Na podstawie danych z Social Progress Index, to kryterium obejmuje na przykład wskaźnik zabójstw w kraju, inne brutalne zbrodnie i przypadki terroru politycznego. Studenci przyjeżdżający do Europy nie powinni się martwić: prawie wszystkie kraje są bardzo bezpieczne w porównaniu z innymi częściami świata. W tej kategorii po Wielkiej Brytanii znalazły się Irlandia, Islandia, Norwegia, Holandia, Szwecja, Szwajcaria, Dania, Niemcy, Austria.

Pełny ranking dostępny jest na stronie www.study.eu/ranking-2018. 

Źródło: http://www.nauka.gov.pl