Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
plenfrdeuk

Drodzy Kandydaci!

  Powiślańska Szkoła Wyższa rozpoczęła działalność w 1999 roku. Minione lata to niewątpliwie czas sukcesów, wielu merytorycznych, rozwojowych i kierunkowych osiągnieć ale i ciężkiej, wymagającej poświęceń pracy. Pielęgnujemy wartości akademickie, ale kształcimy studentów którzy są otwarci na potrzeby zmieniającego się rynku pracy. 

  Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie od 20 lat z powodzeniem kształci studentów
na kierunkach ekonomiczno-społecznych i medycznych oraz prowadzi studia podyplomowe.

  Zapraszamy do podjęcia studiów w Powiślańskiej Szkole Wyższej, jedynej uczelni o niesamowitym, rodzinnym klimacie studiowania. Kandydaci chcący podjąć naukę wybierając studia I stopnia mają możliwość skorzystania z następującej oferty edukacyjnej:

 

Kierunek Ekonomia ze specjalnościami:                                     Economics, specializations:

Finanse i rachunkowość

Finance and Accounting

Gospodarowanie zasobami ludzkimi

Managing human resources

Ekonomika transportu

Economics of transport

Ekonomia ochrony zdrowia

Healthcare economics

Informatyka stosowana

Applied Computer Science

Ekonomia menadżerska

Managerial economics

Ekonomia procesów usługowych i produkcyjnych

Economics of service and production processes

Agroekonomia

Agroeconomics

 

Oferta Uczelni to studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne) w języku polskim i angielskim!!

Kierunek Pielęgniarstwo  Nursing 

Pielęgniarstwo (studia pomostowe)

(dla dyplomowanych pielęgniarek)

 
Kierunek Ratownictwo Medyczne Emergency medicine
Kierunek Kosmetologia Cosmetology
Kierunek Dietetyka Dietetics

 

Nasza oferta to studia I i II stopnia, czyli licencjackie i magisterskie!!

  Nasi absolwenci, dzięki kształceniu o wysokiej jakości, innowacyjnym, nowoczesnym autorskim metodom, w dużej mierze kreatywnym oraz fachowej i renomowanej kadrze akademickiej, składającej się z wybitnych naukowców i skutecznych praktyków z dużym doświadczeniem zawodowym, popartym sukcesami, są idealnie przygotowani do realizacji poszczególnych zawodów, w tym karier zawodowych, a przede wszystkim do zmieniających się warunków rynkowych. Uczelnia wychodząc naprzeciw nowoczesnym trendom edukacyjnym oraz oczekiwaniom studentów, pracodawców i rynku pracy stale się rozwija i poszerza swoją ofertę studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych. Z wielkimi sukcesami realizujemy program Erasmus+, który umożliwia zagraniczne wyjazdy naszym studentom w celach edukacyjnych, w tym wyjazdy na studia, praktykę zawodową, szkolenia lub wolontariat, stwarza także możliwości dla naszych studentów studiowania w międzynarodowym środowisku dzięki stałej obecności na Uczelni studentów zagranicznych. Z wybranymi Partnerami na kierunku Ekonomia prowadzimy programy „Dwa Dyplomy”, które umożliwiają studentom z najróżniejszych stron świata zdobycie europejskiego dyplomu.

  Uczelnia posiada pozytywne oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej na wszystkich kierunkach oraz certyfikat Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych na kierunku pielęgniarstwo, studiach I i II stopnia, jak również wiele Certyfikatów Jakości renomowanych Instytutów Akredytacyjnych. Oznacza to, że Uczelnia spełnia wymagania kadrowe, programowe i organizacyjne, a także posiada adekwatną i nowoczesną bazę dydaktyczną.

Nie osiadamy także na laurach, nieustannie pracujemy nad nowymi kierunkami, zgodnie z zapotrzebowaniem pracodawców – obecnie są to: położnictwo, informatyka oraz psychologia, jak również nad otwarciem filii Uczelni, zgodnie z sugestiami i zapotrzebowaniem samorządów i kandydatów – obecnie: filia w Gdańsku / Toruniu oraz Kościerzynie.

  Szczegółowych informacji na temat programu studiów i zasad rekrutacji udzielą wszystkim zainteresowanym pracownicy działu Informacji i Marketingu oraz Dziekanatu. Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na naszą stronę internetową www.psw.kwidzyn.edu.pl jak również social media: www.facebook.com/PSW.Kwidzyn www.instagram.com/psw.kwidzyn/ oraz https://twitter.com/psw_kwidzyn.

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech