Szanowni Państwo,

Instytut Nauk Ekonomicznych i Studenckie Koło Naukowe Rynku Finansowego REK-FIN Uniwersytetu Wrocławskiego, Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Patron Honorowy - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zapraszają do udziału w II Krajowej Konferencji Konsumenckiej pt:

Rynek finansowy w Polsce. Misselling - Postawy uczestników rynku - świadomość i edukacja konsumentów

Ostatnie lata, to okres dynamicznego rozwoju gospodarczego Polski, któremu towarzyszyły różnorodne zjawiska na rynku usług finansowych. Były wśród nich zarówno wspierające rozwój, jak i generujące problemy wymagające zaangażowania, czy wprost interwencji ze strony interesariuszy tego rynku. Dobrze funkcjonujący rynek finansowy, uznawany powszechnie za niezbędny element wzrostu gospodarczego i społecznego, wymaga zaangażowania jego uczestników tak, by budował jego zrównoważony charakter, dobrze chronił prawa uczestników rynku, zachęcał w wielu obszarach życia społecznego i gospodarczego do odpowiedzialnych działań i współpracy oraz budował zaufanie.

Takie cele przyświecają organizatorom II Krajowej Konferencji Konsumenckiej, którzy liczą na udział debacie wszystkich grup interesariuszy rynku usług finansowych. Rzeczowa dyskusja w gronie naukowców, ekspertów i praktyków biznesu, przedstawicieli organizacji samorządowych, organizacji konsumenckich i urzędów centralnych może pozwolić nie tylko na opisanie dotychczasowych doświadczeń z wielu perspektyw, ale również na wypracowanie rekomendacji na przyszłość.

Mamy nadzieję na Państwa udział w II Krajowej Konferencji Konsumenckiej i zapraszamy do zarezerwowania w Państwa kalendarzu - już dziś czasu na wizytę we Wrocławiu w dniu 30 listopada 2018 roku.

Program spotkania jest dostępny pod linkiem:https://kpf.pl/wydarzenia/kkk/program/

Zarejestruj się on-line: przejdź

--

Zapraszamy do udziału!Konferencja CSR 1 2018

Konferencja CSR 2 2018


Szanowni Państwo,

w imieniu Przewodniczącej Komitetu Naukowego – Pani Prof. Teresy Janickiej-Panek oraz swoim serdecznie zapraszam do udziału w organizowanej przez Instytut Nauk Społecznych oraz Instytut Dietetyki Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi VII Międzynarodowej E-konferencji Naukowej MASS MEDIA WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE.

Na zgłoszenia czekamy do dnia 11 listopada 2018 r. Szczegółowe informacje na temat E-konferencji wraz z formularzem zgłoszeniowym w formie elektronicznej znajdują się na stronie internetowej https://massmediakonferencja.weebly.com/

Z wyrazami szacunku,

Prof. nzw. dr Wojciech Welskop

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

w.welskop@medyk.edu.pl (Nie)pelnosprawni na rynku pracy 2018konferencja cyber


Szanowny Panie Rektorze, Szanowani Państwo

Potrzeby rynku światowego stawiają przed przedsiębiorstwami wiele wyzwań. Sprostać muszą najwyższym standardom w dziedzinie osiągnięć naukowo-technologiczno-ekonomicznych. Trwa współzawodnictwo o utrzymanie przewagi konkurencyjnej, wdrażanie najnowszych technologii, trafionych inwestycji i zwiększanie udziału w rynkach zbytu.

Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom oraz oczekiwaniom biznesu i nauki odbędzie się w Warszawie w prestiżowym centrum przedsiębiorczości Polski w dniach 18/19 października 2018

III. Międzynarodowa konferencja gospodarczo-naukowa

 pod hasłem: „100 Regionów na 100-lecie – Łączymy międzynarodowy biznes, naukę i samorządy” zintegrowanej z jubileuszem obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Tytuł konferencji to „Integracja Partnerskich Regionów Świata – cele, scenariusze współpracy". Konferencja realizowana jest w ramach projektu „Polsko│Niemiecka – Internacjonalna Unia Regionów”.

Warszawska konferencja to platforma do relacji biznesowych w segmencie małych i średnich firm, nauki i przedsiębiorczości, wdrażania nowych rozwiązań, dystrybucji produktów/usług na międzynarodowe rynki, to część znaczenia szerszej inicjatywy projektu niemiecko-polsko-polonijnego o znaczeniu strategicznym dla Polski.

To miejsce prezentacji i zaproszenia do aktywnej długofalowej współpracy gospodarczo-naukowej potencjalnych regionów partnerskich w segmencie innowacyjnych rozwiązań dla przemysłu, a także stworzenie przestrzeni dowymiany doświadczeń między placówkami badawczo-rozwojowymi a przedsiębiorcami z zagranicy, inwestorami i administracją publiczną.

Główne tematy wystąpień na konferencji związane są ze współpracą nad wspólnymi projektami dot. nowoczesnych technologii (transfer polskich rozwiązań technologicznych za granicę, poszukiwanie kanałów dystrybucji, internacjonalizacja/komercjalizacja itp.).

Strategia naszego przedsięwzięcia przewiduje długofalowo realizację projektów pomiędzy przedsiębiorczością i nauką w zakresie przeprowadzenia badań naukowych związanych głównie z ochroną środowiska, oszczędnością energii (OZE, poprawą efektywności energetycznej maszyn w produkcji itp.) oraz materiałów i rozwojem nowoczesnych technologii.

Ponadto warszawska konferencja ma za zadanie wesprzeć uczelnie i instytuty polskie w nawiązywaniu kontaktów z ich odpowiednikami z różnych regionów świata, celem m.in. budowania poprawnych relacji naukowo-biznesowych.

Jednym z głównych zadań konferencji to także pokazawanie jak w ramach dobrych praktyk przełamywać bariery szerokorozumianej współpracy regionalnej oraz jakie modele współpracy stosować, ażeby nie były tylko „wirtualną współpracą”, a przekładały się na konkretne korzyści dla rozwoju przedsiębiorczości, nauki oraz społeczności lokalnych.

Uczestnictwo w konferencji potwierdzili m.in. przedstawiciele: Kancelarii Prezydenta RP, MPiT, MGMiŻS, Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego, Ambasady Zjednoczonych Emiratów Arabskich w osobie Pana Ambasadora J.E. Dr. Yousif Eisa AlSabri, Japonii, Wietnamu, Białorusi, landu Brandenburgii, Nadrenii-Palatynatu i inne osobistości ze świata polityki, biznesu i nauki.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w konferencji  oraz współpracą reklamową zapraszamy do kontaktu!

Nasza inicjatywa – realizowana przez międzynarodowe konsorcjum ekspertów i polonijne środowiska gospodarcze – ma zainicjować równopartnerską współpracę i szeroko zakrojone współdziałanie pomiędzy podmiotami publicznymi, prywatnymi, organizacjami pozarządowymi i sektorem nauki na różnych etapach projektu „Unii Regionów” na rzecz realizacji działań inwestycyjno-biznesowo-rozwojowych, czemu sprzyja właśnie organizowana przez nas Międzynarodowa Gospodarczo-Naukowa Konferencja w Warszawie, na którą serdecznie Państwa zapraszamy.

Język konferencji: polski, angielski (tłumaczenie symultaniczne). konferencja skierniewice

 konferencja gospodarka w obiebu zamknietym

 


Szanowni Państwo,

mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej, organizowanej przez Instytut Nauk o Zdrowiu PPWSZ w Nowym Targu, pt. „Zdrowie w ontogenezie”, która odbędzie się 23-24 listopada 2018 roku w siedzibie Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu.

Konferencja skierowana jest do pracowników naukowo-dydaktycznych szeroko pojętego obszaru ochrony zdrowia: lekarzy, fizjoterapeutów, pielęgniarek/pielęgniarzy, położnych, kosmetologów, ratowników medycznych oraz innych osób zajmujących się zdrowiem człowieka w różnych okresach życia z ww/ dziedzin nauki.

Na Państwa zgłoszenia czekamy do 28 września 2018 r. pod adresem:ontogeneza@ppwsz.edu.pl (formularz w załączniku).

Przesyłam również I Komunikat dotyczący konferencji oraz wymogi redakcyjne - do pobrania tutaj

Rejestracja na Międzynarodową Konferencję Naukową „Zdrowie w Ontogenezie” , która odbędzie się 23-24 listopad 2018 roku została przedłużona do 19 października 2018 roku.

Termin nadsyłania zgłoszeń i abstraktów: 19 października 2018.

Termin przesyłania pełnych tekstów: 23 października 2018.


Zgłoszenia uczestnictwa czynnego, streszczenia prac i całe prace prosimy wysyłać na adres e-mailowy: ontogeneza@ppwsz.edu.pl z dopiskiem ZDROWIE 2018

Pozostałe informacje znajdą Państwo na stronie http://www.ppwsz.edu.pl/

 


kongres Bydgoszcz 10.2018


W dniu 25 października 2018 roku w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku odbędzie się kolejna konferencja z zakresu cyberbezpieczeństwa poświęcona technologiom informatycznym w tworzeniu kultury cyberprzestrzeni jako elementu bezpieczeństwa cyfrowego. Organizatorami 11-stej edycji Konferencji są Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie, Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku oraz Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy w Józefowie

Misja konferencji

Misją Konferencji jest przeprowadzenie rozważań na temat cyberbezpieczeństwa w kontekście możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych w identyfikacji zagrożeń oraz wykonywania analiz na potrzeby organów administracji państwowej odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa, m.in. w celu tworzenia kultury cyberprzestrzeni jako elementu bezpieczeństwa cyfrowego. 

Cel konferencji

Celem Konferencji jest przeprowadzenie debaty przedstawicieli świata nauki, centralnych organów administracji państwowej, służb bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przedstawicieli ośrodków badawczych i firm specjalizujących się w budowie zaawansowanych narzędzi informatycznych umożliwiających typowanie sprawców przestępstw oraz wykonywanie analiz operacyjnych i kryminalnych, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej, a także w sferze bankowości, telekomunikacji i energetyki - wszystko to w celu budowania kultury cyberprzestrzeni jako elementu bezpieczeństwa cyfrowego

Uczestnicy konferencji będą prowadzić rozważania w oparciu o program, składający się z panelu dyskusyjnego oraz sesji naukowych:

Panel dyskusyjny – Edukacja i kultura cyberprzestrzeni w budowaniu bezpieczeństwa cyfrowego

Panel I – kultura cyberprzestrzeni z punktu widzenia Państwa

Panel II – kultura cyberprzestrzeni z punktu widzenia gospodarki. Sesja firmowa oraz sesja podmiotów komercyjnych

Panel równoległy A1 - Cyberbezpieczeństwo w praktyce na wybranych przykładach

Panel równoległy A2 – prawne aspekty kultury cyberprzestrzeni

Panel równoległy B1 – edukacja dla kultury cyberprzestrzeni

Panel równoległy B2 – Ochrona infrastruktury energetycznej przed cyberatakami 

Konferencja będzie doskonałą okazją do wymiany poglądów zarówno ludzi świata nauki, jak i biznesu oraz państwowych służb publicznych, organów administracji państwowych, a także ośrodków badawczych specjalizujących się w tworzeniu nowoczesnych narzędzi informatycznych oraz edukacji związanych z cyberprzestrzenią.

Wszelkie informacje dotyczące Konferencji i warunków uczestnictwa w tym wydarzeniu są dostępne na stronie internetowej:

https://sites.google.com/site/bezpieczenstwo11wsge/home

Serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału w Konferencji.


konferencja uniw.szczecin 2018 1

konferencja uniw.szczecin 2018 2


 


health in sport 2018

PROGRAM KONFERENCJI
Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w XVIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Zarządzanie wartością” organizowanej przez Katedry: Ekonomiki Przedsiębiorstw oraz Bankowości i Finansów Uniwersytetu Gdańskiego, przy współpracy z Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej.

Konferencja odbędzie się podczas rejsu promem do Szwecji w terminie 6-9 października 2018 roku.
W ramach konferencji zachęcamy Państwa również do publikowania artykułów w czasopiśmie  Zarządzanie i Finanse (10 p. wg MNiSW).

Szczegóły organizacyjne dotyczące konferencji oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej - http://konferencja.wzr.pl/

KALENDARIUM:

  1. - Rejestracja udziału za pomocą formularza elektronicznego (dostępny na stronie Konferencji w zakładce „zgłoszenie”) – do 31 maja 2018 r.
  2. - Dokonanie opłaty konferencyjnej – do 15 czerwca 2018 r.
  3. - Przesłanie pełnych tekstów artykułów drogą elektroniczną na adres: zwp@ug.edu.pl . Tekst należy sformatować zgodnie z wytycznymi wydawnictwa – szablon dostępny na stronie konferencji – do 30 czerwca 2018 r.
  4. Konferencja – 6-9 października 2018 r. 

Uczestnicy wygłaszający referaty otrzymają Certyfikaty uczestnictwa.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego raz jeszcze serdecznie zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń. Szczegóły znajdziecie Państwo w załączonym Informatorze.

Z wyrazami szacunku
Komitet Organizacyjny


07.03.2018

wielowymiarowosc zdrowia 03 18KOMUNIKAT