konferencja uniw.szczecin 2018 1

konferencja uniw.szczecin 2018 2


Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy,

Serdecznie zapraszam na VIII Międzynarodową Konferencję „Nauki społeczne i techniczne – zakres współpracy na rzecz perspektyw rozwoju Przemysłu 4.0.”, która odbędzie się w Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Gliwicach, 28 września 2018 roku.

Artykuły naukowe zgłoszone w ramach konferencji (po uzyskaniu pozytywnych recenzji), opublikowane zostaną w poniższych czasopismach (w zgłoszeniu prosimy o zadeklarowanie typowanego numeru):

o   Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (Lista B, 13 pkt., poz. 2490)

o   Międzynarodowe Studia Humanistyczne. Społeczeństwo i Edukacja (Lista B, 7 pkt., poz. 2062)

o   Europejskie Studia Społeczno-Humanistyczne Prosopon (Lista B, 6 pkt., poz. 1754)

o   Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne Humanum (Lista B, 7 pkt., poz. 1401)

o   Diagnostyka (wyłącznie dla reprezentantów nauk technicznych)

Artykuły powinny zostać przesłane do: 30.09.2018 roku. Proszę o przygotowanie tekstów zgodnie z wymogami edytorskimi w/w czasopism, dostępnymi na stronach internetowych każdego z nich.

W załączeniu formularze zgłoszeniowe. Zgłoszenia i wszelkie zapytania proszę przesyłać na adres: konferencjazppio@us.edu.pl 

Wysokość opłaty konferencyjnej ponoszonej przez uczestników konferencji to: 590 zł. Opłatę należy uiścić do 30.06.2018. Niezmienna pozostała formuła opłaty: za wystąpienie konferencyjne, niezależnie od ilości współautorów oraz bezpłatny udział bierny wszystkich zainteresowanych, niezależnie od statusu.  

Wpłaty prosimy dokonać na konto Politechniki Śląskiej w Gliwicach ul. Akademicka 2A 44-100 Gliwice: 60 1050 1230 1000 0002 0211 3056

ING BANK ŚLĄSKI S.A. O/ w Gliwicach

Opis wpłaty: „Nauki społeczne i humanistyczne 8”, nazwisko i imię uczestnika

Faktura zostanie wystawiona na podmiot dokonujący przelewu.

Rejestracja:

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 30 czerwca 2018 r. poprzez wypełnienie i odesłanie na adres konferencjazppio@us.edu.pl formularza zgłoszeniowego. 

 

konferencja nauki spoleczne 2018


health in sport 2018

PROGRAM KONFERENCJI


zaproszenie siauliai maj 05 2018 1
zaproszenie siauliai maj 05 2018 2


Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w XVIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Zarządzanie wartością” organizowanej przez Katedry: Ekonomiki Przedsiębiorstw oraz Bankowości i Finansów Uniwersytetu Gdańskiego, przy współpracy z Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej.

Konferencja odbędzie się podczas rejsu promem do Szwecji w terminie 6-9 października 2018 roku.
W ramach konferencji zachęcamy Państwa również do publikowania artykułów w czasopiśmie  Zarządzanie i Finanse (10 p. wg MNiSW).

Szczegóły organizacyjne dotyczące konferencji oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej - http://konferencja.wzr.pl/

KALENDARIUM:

 1. - Rejestracja udziału za pomocą formularza elektronicznego (dostępny na stronie Konferencji w zakładce „zgłoszenie”) – do 31 maja 2018 r.
 2. - Dokonanie opłaty konferencyjnej – do 15 czerwca 2018 r.
 3. - Przesłanie pełnych tekstów artykułów drogą elektroniczną na adres: zwp@ug.edu.pl . Tekst należy sformatować zgodnie z wytycznymi wydawnictwa – szablon dostępny na stronie konferencji – do 30 czerwca 2018 r.
 4. Konferencja – 6-9 października 2018 r. 

Uczestnicy wygłaszający referaty otrzymają Certyfikaty uczestnictwa.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego raz jeszcze serdecznie zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń. Szczegóły znajdziecie Państwo w załączonym Informatorze.

Z wyrazami szacunku
Komitet Organizacyjny


Dear Colleague,

We would like to invite you to the International Conference on Welding Technologies and Exhibition 2018 (ICWET’18) which will take place on 26-28 September, International University of Sarajevo, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina. The conference is organized by Welding Technology Society, Gazi University, International University of Sarajevo and Iskenderun technical University. The conferences are organized regularly and the ICWET’18 is the fifth conference.

Topics of interest for abstract submission include:

 • Strength, reliability and lifetime in welded steel construction
 • Surface treatment and coating technology
 • Special electrometallurgy operations
 • Non-destructive test
 • Automation of welding processes
 • Physico-chemical processes
 • Mathematical modeling and simulation
 • Computer aided welding engineering
 • Joining of polymer and ceramic materials
 • Welding materials and weldability
 • Welding processes
 • Design, analysis and production of welded structures
 • Soldering and brazing
 • Material, metallurgy and weldability
 • Process monitoring, sensors and control
 • Education, qualification and certification of welding personnel
 • Work safety in welding process
 • Micro joining and nano joining

Ø  Deadline for submission of abstracts 30 May 2018

Ø  Abstracts should be written not to exceed 200 words

Ø  The abstract template is published in the conference website

Conference Web Site link:       https://icwet.ius.edu.ba/en

Chairmans of Conference 

Prof. Dr. Adem Kurt (ademkurt@gazi.edu.tr)

Prof. Dr. Ahmet YILDIRIM

Doç. Dr. Ayhan EROL (aerol@aku.edu.tr)


Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominamy o zbliżającym się terminie zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji Naukowej pt. „Szanse i zagrożenia dla gospodarki europejskiej XXI wieku z uwzględnieniem problemów regionalnych” organizowanej z okazji Jubileuszu 25-leciaWydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej. Konferencja odbędzie się w dniach 18-19 października 2018 roku w Royal Park Hotel & SPA w Mielnie.

W ramach uroczystości jubileuszowej obchodzone będzie również 60-lecie istnienia Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Koszalinie. Wspomniane uroczystości będą połączone z planowanym, wyjazdowym posiedzeniem członków Zarządu Krajowego PTE, w związku z tym będziemy gościć Panią prof. dr hab. Elżbietę Mączyńską – Prezes PTE oraz wielu wybitnych profesorów z dziedziny ekonomii i zarządzania.

Będzie to okazja do zaprezentowania poglądów nt. współczesnych (i przyszłych) szans i zagrożeń dla gospodarki europejskiej zarówno przez naukowców, przedstawicieli świata biznesu, polityków oraz reprezentantów władz lokalnych i krajowych. Po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji referaty zostaną opublikowane w wysoko punktowanych czasopismach:

-Przedsiębiorczość i Zarządzanie (14 pkt na liście MNiSW), język publikacji polski lub angielski, http://piz.san.edu.pl/index.php?id=8,

-Journal of Agribusiness and Rural Development (13 pkt na liście MNiSW), język publikacji angielski, http://www.jard.edu.pl/pl/dla_autorow,

-Studia Prawno-Ekonomiczne (13 pkt na liście MNiSW), język publikacji polski lub angielski,http://ltn.lodz.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=106&Itemid=69,

-INTERCATHEDRA (10 pkt na liście MNiSW), język publikacji polski lub angielski, www.intercathedra.pl

-Zeszyty Naukowe WNE (6 pkt na liście MNiSW), język publikacji polski lub angielski, http://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej Konferencji pod linkiem http://wne.tu.koszalin.pl/konferencja/ oraz w ulotce zamieszczonej w załączniku. Jednocześnie zwracamy się do Państwa z prośbą o rozpropagowanie informacji wśród pracowników swojej Jednostki.

Zgłoszenia udziału przyjmowane są za pośrednictwem formularza na stronie http://wne.tu.koszalin.pl/konferencja/ do 31.03.2018 r., a pełne teksty referatów do 15.04.2018  r. na adres: konferencja.wne@tu.koszalin.pl.

Bardzo liczymy na Państwa uczestnictwo podczas tego wydarzenia, tak ważnego dla Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej oraz Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Koszalinie.

W imieniu OrganizatorówPrzewodnicząca Komitetu Organizacyjnegodr Kamila Radlińska


Polski Uniwersytet Wirtualny ma zaszczyt zaprosić na IV edycję konferencji Akademia On-line pt. „Człowiek w kształceniu zdalnym i funkcjonowaniu on-line”. Konferencja odbędzie się w dniach 11-12 kwietnia 2018 r. w siedzibie Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Głównym organizatorem konferencji jest działający w strukturze AHE w Łodzi Polski Uniwersytet Wirtualny (PUW) — największa polska uczelnia kształcąca studentów w formule e-learningowej, mająca 15-letnie doświadczenie, z którego skorzystało już ponad 20 tysięcy absolwentów z całego świata. Wydarzenie konferencyjne pozwoli na interesującą wymianę opinii i doświadczeń o dorobku e-learningu, metodyce zdalnego nauczania, tworzeniu zasobów dydaktycznych, technikach motywowania i oceniania studentów, efektywności e-kursów, przygotowaniu dydaktycznym prowadzących zajęcia zdalne, zastosowaniu e-learningu w biznesie, a także umożliwi poszerzenie wiedzy i rozwinięcie kompetencji w wielu obszarach związanych ze zdalnym nauczaniem.Obrady skoncentrowane będą wokół następujących zagadnień teoretycznych i praktycznych:

 • - Edukacja online: oświata i kształcenie na poziomie akademickim.
 • - Badania naukowe z wykorzystaniem Sieci.
 • - Kultura i sztuka w Sieci.
 • - Nowe zjawiska, jakie powstały dzięki Sieci, takie jak: e-marketing, blogerzy, YouTuberzy, techmark (technologia + marketing).

Więcej informacji na stronie: http://akademiaonline.puw.pl/Na konferencji szczególny nacisk będzie położony na prezentację dobrych praktyk w e-learningu. Przewidujemy zarówno tradycyjne wystąpienia, jak i udział w warsztatach. Serdecznie zapraszamy!

--

Łączę pozdrowienia,

Paulina Łuczeńczyk
Koordynator ds. jakości kształcenia zdalnego
Dział Jakości Kształcenia Zdalnego
Polski Uniwersytet Wirtualny


07.03.2018

wielowymiarowosc zdrowia 03 18KOMUNIKAT


06.03.2018
konferencja litwa 2018 02 06a
konferencja litwa 2018 02 06b


Dear Colleagues,

We are pleased to announce you that 1st edition of CIBEK 2018 International Conference on “Circular and Bieconomy” will be hosted by The ENGINEERING MANAGEMENT SOCIETY OF SERBIA and SCHOOL OF ENGINEERING MANAGEMENT, BELGRADE.

The conference will take place on 19 April 2018, at SCHOOL OF ENGINEERING MANAGEMENT, Bulevar vojvode Misica 43, Belgrade.

CIBEK 2018

Best regards,
The Conference Committee


Konferencja osiagniecia 03 18

ZAPROSZENIE


Szanowni Państwo,

w imieniu Rady Kół Naukowych WSIiZ w Rzeszowie serdecznie zapraszam do udziału w X Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Nauka i pasja kluczem do sukcesu”, która odbędzie się 18 maja 2018 r. w Centrum Edukacji Międzynarodowej w Kielnarowej.

Celem konferencji jest prezentacja dorobku naukowego młodych naukowców, integracja studenckich środowisk akademickich, zawarcie kontaktów oraz promowanie rozwoju naukowego studentów. 

Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie internetowej: www.naukaipasja.com.pl

Zapraszamy również na profil konferencji na Facebook’u: https://www.facebook.com/naukaipasja

Jak co roku, wydarzenie to odbywa się dzięki wsparciu Władz Uczelni oraz Fundacji „Na rzecz nauki i edukacji – Talenty”, która objęła konferencję honorowym patronatem.

W zależności od Państwa wyboru, pozytywnie zrecenzowane referaty mogą zostać opublikowane w Studenckim Naukowym Czasopiśmie Internetowym TH!NK (http://think.wsiz.rzeszow.pl/), czasopiśmie naukowym „Security Review” (http://securityreview.pl/) lub w czasopismach punktowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

Financial Internet Quarterly „e-Finanse” (14 pkt. MNIiSW),

Soci@lCommunication (5 pkt. MNIiSW),

Studia Humana (7 pkt. MNIiSW).

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30.04.2018 r.

Zgłoszenia można dokonać wypełniając formularz znajdujący się na stronie internetowej konferencji w zakładce ‘Rejestracja’.

Serdecznie zapraszamy!!!

Z wyrazami szacunku
Iwona Kościółek
Przewodnicząca Rady Kół Naukowych
w imieniu Komitetu Organizacyjnego Konferencji
„Nauka i pasja kluczem do sukcesu”

Rada Kół Naukowych WSIiZ
rkn@student.wsiz.rzeszow.pl
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
z siedzibą w Rzeszowie
Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów

 


konferencja awf 04 18


problemy ekonomii 1

problemy ekonomii 2

problemy ekonomii 3


II Konferencja Ratownictwa Medycznego


EWMA 2018

 Wszelkie informacje dotyczace EWMA oraz formularz zgłoszeniowy dostępny jest TUTAJ


Szanowni Państwo!

konefercja medical science pulseW imieniu Jego Magnificencji Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu oraz Komitetów - Naukowego i Organizacyjnego  V Międzynarodowej Konferencji Medical Science Pulse, tradycyjnie pod koniec roku serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w naszym naukowym projekcie.

Konferencja odbędzie się 22-23  maja 2018r. w Opolu,  na terenie PMWSZ. Szczegółowy program oraz informacje organizacyjne znajdują się na stronie internetowej: 

http://e-event24.pl/5th_MSP_Conference/

Celem głównym Konferencji jest promowanie rozwoju naukowego młodych pracowników nauki i studentów, a także stworzenie forum dyskusji naukowych oraz prezentacji badań i osiągnięć  naukowców w środowisku międzynarodowym i krajowym. Konferencja skierowana jest do studentów, doktorantów, pracowników uczelni wyższych i instytutów naukowo-badawczych , wydawców czasopism naukowych, bibliotekarzy, przedstawicieli biznesu i wszystkich zainteresowanych upowszechnianiem nauki oraz  zainteresowanych różnymi aspektami dotyczącymi interdyscyplinarności w nauce i badaniach naukowych.   Mając na uwadze ogromne zainteresowanie tematyką I, II, III i IV  Międzynarodowej Konferencji Pulsu Uczelni/ Medical Science Pulse w latach 2014-2017, organizatorzy proponują, obok teoretycznych wykładów, intensywne szkolenia znacząco  podnoszące kompetencje uczestników w zakresie prezentowanej tematyki, w tym m.in. warsztaty dotyczące opracowania  projektów naukowych i publikacji z zakresu nauk biomedycznych czy analiz statystycznych wyników badań ilościowych. Specjalnie do młodych naukowców adresowana jest część plakatowa i moduł Master Class umożliwiający w sposób czynny prezentację planów badawczych i dyskusję w przyjaznym acz  profesjonalnym gronie badaczy z całego świata.

Niezwykle wysoki poziom merytoryczny, goście z Europy i USA, panele szkoleniowe, dyskusje i debaty  oraz atrakcyjna cena - te cechy wyróżniają naszą Konferencję w skali krajowych propozycji. Uczestnicy otrzymają certyfikaty wraz z punktami edukacyjnymi.

Ze względu na duże zainteresowanie Konferencją, przypominamy, że niższa cena obowiązuje jedynie do 30 marca 2018r.

 Zapraszamy do Opola!

Komitet Naukowy i Organizacyjny

V MK MSP

PMWSZ w Opolu

Bożena Ratajczak

774423546

ratajczakb@wsm.opole.pl


Szanowni Państwo,

Prof. zw. dr hab. Danuta Kopycińska - Przewodnicząca Rady Programowej Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Ekonomii wraz z dr hab. prof. US Tomaszem Bernatem - Kierownikiem Katedry Mikroekonomii Instytutu Ekonomii na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego mają zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w XV Ogólnopolskim Zjeździe Katedr Ekonomii nt. "Ekonomiczne wyzwania XXI wieku. Polska - Unia Europejska - Świat". Konferencja odbędzie się w Międzyzdrojach w dniach 3-6 czerwca 2018 r. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej http://mikroekonomia.net/zke . Ponadto informujemy, że od dnia 04.12.2017 r.  istnieje  możliwość rejestracji w systemie elektronicznym.

---

Z poważaniem,Komitet Organizacyjnydr Aleksandra Gąsior (Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego)
mgr Agnieszka Łopatka (Z-ca Przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego)
dr hab. prof. US. Tomasz Bernat
dr hab. Yuriy Bilan
dr hab. Jarosław Korpysa


 

PROGRAM KONFERENCJI DO POBRANIA


Szanowni Państwo,

Katedra Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi ma zaszczyt zaprosić Państwa na VI Międzynarodową E-konferencję Naukową z cyklu Pedagogika XXI wieku – dylematy i wyzwania – RODZINA W SPOŁECZEŃSTWIE KONSUMPCYJNYM, która odbędzie się 12 kwietnia 2018 r.

Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń za pośrednictwem formularza dostępnego pod poniższym linkiem:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPAQy-IS6q5M5XmszX7UZQKxOezLIQQZZDrAmIf0PboiCcrw/viewform

Termin przesyłania zgłoszeń mija 4 grudnia 2017 r.

Szczegółowe informacje na temat e-konferencji znajdziecie Państwo na stronie internetowej konferencji: http://rodzinakonsumpcja.weebly.com/

Z wyrazami szacunku,

w imieniu Komitetu Organizacyjnego

dr Wojciech Welskop

Prorektor ds. organizacji studiów i jakości kształcenia,

Prodziekan ds. kierunku Pedagogika

w.welskop@medyk.edu.pl 


konferencja zdrowie 2017 1

konferencja zdrowie 2017 2

konferencja zdrowie 2017 3