It is our pleasure to welcome you to the 7th Annual International Conference

SCIENCE AND EDUCATION IN GLOBALIZATION
(SCEDU'2019) 

which will take place on 10 – 11 October 2019 in Panevėžys, Lithuania at the Panevėžys University of Applied Sciences. The conference aims are to bring together academics and researchers from various fields with a keen interest in globalization challenges for higher education and science. At the same time, the conference will provide a venue for an interdisciplinary debate on globalization in the fields of technology, health sciences, social sciences. The organizers hope that the contributors will provide a valuable overview of the current trends in academic research within a larger context of the global impact on society and economy in an attempt to offer a better and more insightful understanding of globalization.

SCEDU'2019 is not only a forestage to present novel research; it also gives opportunities for new emergent ideas arising from both fundamental and cross disciplinary approaches to globalization phenomenon.

Selected papers will be published in the journal Applied Research in Studies and Practice (ISSN: 2029-1280, eISSN: 2669-0071) edited by our University of Applied Sciences. The journal is indexed in international database CEEOL (https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1392) and Index Copernicus(https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=45922). The website of the Journal: https://ojs.panko.lt

Registration and Abstract Submission (Registration form
Final Full Paper Submission Deadline
Notification of Acceptance

September 10th, 2019
September 24th, 2019
October 1st, 2019

Detail information about the Conference on http://arsp.panko.lt

We very much look forward seeing you this October in Panevėžys, Lithuania!


INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL – BOTEVGRAD, BULGARIA

In academic partnership with:

Integrated Business Faculty (IBF), Skopje, North Macedonia

Integrated Business Institute (IBI), Skopje, North Macedonia

“1 December 1918” University, Alba Iulia, Romania

Šiauliai University, Lithuania, through Researchers’ Excellence Network

Have the pleasure to invite you to the First “Erasmus+” international students’ conference “Opportunities and Challenges of Student Mobility” which will take place on 10th of October 2019 in Sofia, Bulgaria.

A main goal of the conference is to provide opportunities for students to share and discuss common problems and experience in the field of Erasmus+ program. In this respect, students are invited to present their point of a view regarding the European values, the benefits of educational mobility, the positive impact of project results and the importance of the “Erasmus + program”. They are more than welcome to share their own experience, as well as to discuss the future opportunities of the program.

Main Thematic directions of the conference are as followed:

Section I. What is to be an Erasmus+ student?

Section II. Impact of student mobility

Section III. Future of the Erasmus+ program.

INVITATION AND PROGRAM


Zaproszenie na Konferencje "Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa"

Szanowni Państwo,

uprzejmie zachęcamy do uczestnictwa i jednocześnie prosimy o rozpropagowanie w Państwa jednostkach zaproszenia do udziału w XIX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Zarządzanie wartością” organizowanej przez Katedry: Ekonomiki Przedsiębiorstw, a także Bankowości i Finansów Uniwersytetu Gdańskiego, przy współpracy z Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej, która odbędzie się podczas rejsu nowym promem NovaStar do Szwecji w terminie 23 - 25 września 2019 roku.

Wszelkie informacje organizacyjne znajdują się na stronie: http://konferencja.wzr.pl/

Obrady konferencyjne odbędą się po raz pierwszy w historii naszych konferencji podczas rejsu nowym promem Polferries – NovaStar do Szwecji. W drugim dniu konferencji zaplanowane zostało zwiedzanie Sztokholmu oraz okolic Nynashamn.

Podczas tegorocznej konferencji chcielibyśmy zaproponować interdyscyplinarną debatę na temat czynników determinujących wzrost lub spadek wartości organizacji. Wobec nieustających zmian otoczenia zewnętrznego, a także konieczności dokonywania ciągłych zmian po stronie organizacji powstają nowe paradygmaty i podejścia do zarządzania. Konieczna jest zatem systematyczna wymiana poglądów oraz dyskusja naukowa, dotycząca wpływu tych procesów na wartość przedsiębiorstwa.

Informujemy, iż w przypadku osób, które dokonają zgłoszenia oraz opłaty do 31 maja 2019 otrzymają 10% rabatu od opłaty regularnej.

Komitet Organizacyjny XIX Konferencji Naukowej ZWP
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
81-824 Sopot, ul. Armii Krajowej 101
zwp@ug.edu.pl


 

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy studentów i młodych naukowców do udziału w XI Ogólnopolskiej Konferencji „Nauka i pasja kluczem do sukcesu. Innowacje w gospodarce”, która odbędzie się 31 maja 2019r. w Centrum Edukacji Międzynarodowej w Kielnarowej. Dzień przed konferencją, tj. 30 maja odbędą się bezpłatne warsztaty biznesowe pt. „Od badań do komercjalizacji” w rzeszowskim inkubatorze technologicznym - Samsung Inkubator, na które również Państwa zapraszamy.

Dzięki wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze środków przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę, opłata konferencyjna uległa obniżeniu do kwoty 80 zł.

Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie internetowej:

www.naukaipasja.com.pl

oraz na profilu facebook: 

https://www.facebook.com/naukaipasja/

Referaty, które uzyskają pozytywną recenzję, mogą zostać opublikowane w czasopismach: Financial Internet Quarterly „e-Finanse”Studia Humana i Soci@lCommunication.

Zakres tematyczny konferencji:

 • Innowacje w ekonomii, finansach i zarządzaniu,
 • Rozwój innowacji technologicznych i IT,
 • Zdrowie, kosmetologia, turystyka - innowacyjne rozwiązania,
 • Dziennikarstwo i nowe media,
 • Bezpieczeństwo, prawo, polityka.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15.05.2019r.

Serdecznie zapraszamy!

W imieniu Komitetu Organizacyjnego

XI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Nauka i pasja kluczem do sukcesu"

Monika Ślepecka
Dział Nauki WSIiZ
tel.: 17-866-14-04

Broszura informacyjna Plakat  warsztaty

word - Ramowy program konferencji NiP 2019


Ogłoszenie o konferencji

Baner

Ogólnopolska Konferencja Naukowa

pt: "Badania Młodych Naukowców Część III - Nauki Interdyscyplinarne"

Konferencja stacjonarna: 14.05.2019 r. 

Termin przyjmowania zgłoszeń został wydłużony do 08.05.2019 r.

Konferencje o charakterze interdyscyplinarnym pozwalają na wymianę doświadczeń z innych dziedzin nauki. Celem Konferencji jest integracja środowiska naukowego. Udział w Konferencji to również znakomita okazja do poszerzania własnego dorobku, a także rozwijania umiejętności prezentacyjnych w szczególności przez młodych ludzi nauki.

Wyrażamy przekonanie, że organizowana Konferencja będzie dobrą okazją do dyskusji, a także wymiany poglądów dotyczących poruszanych tematów badań.

Więcej informacji w załącznikach. 

word - Formularz zgłoszeniowy - konferencja stacjonarna,

word - Wymogi edytorskie - monografia,

pdf - Zaproszenie - konferencja stacjonarna


 

International Scientific Events 2019, Bulgaria

Scientific conferences:

Agriculture & Food, 7th International Conference (25-29 June)
Ecology & Safety, 28th International Conference (28 June-2 July)
Materials, Methods & Technologies, 21st International Conference (1-5 July)

Economy & Business, 18th International Conference (20-24 August)
Education, Research & Development, 10th International Conference (23-27 August)
Language, Individual & Society, 13th International Conference (26-30 August)

Scientific publications: the papers presented will be published in open-access journals, part of International Scientific Publications.

This journal is indexed by International System for Agricultural Science and Technology (AGRIS), European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS), China National Knowledge Infrastructure (CNKI) Scholar, Polish Scholarly Bibliography, Russian Science Citation Index.

Photos and video gallery

Location and Venue: Flora Exposition Center, Burgas, Bulgaria (located on the Black Sea Coast). 

Should you require further information, please don't hesitate to contact us.

Sincerely,

The ISE Team


 
Szanowni Państwo,
z przyjemnością informujemy, że w ostatnim czasie 4 czasopisma Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, w tym Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, zostały zakwalifikowane do finansowania w ramach programu "Wsparcie dla czasopism naukowych", co wiąże się z ich wyższą punktacją (20 pkt.) i może stanowić dla Państwa dodatkowy argument jako uczestników          
Konferencji Naukowej 
 „EKONOMICZNE I SPOŁECZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU GOSPODARKI W TEORII I PRAKTYCE”
organizowanej z okazji Jubileuszu 50-lecia Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze
Konferencja odbędzie się w dniach 4 - 6 września 2019 r. w Karpaczu.
Ta wyjątkowa konferencja stanowi wspólne przedsięwzięcie wszystkich Katedr naszego Wydziału, które z okazji jego Jubileuszu postanowiły razem w ramach tego spotkania, na bazie od lat cyklicznie organizowanych przez poszczególne katedry konferencji, zaprosić Państwa do następujących paneli:
"Ekonomiczne i społeczne problemy logistyki" (przewodniczący panelu - prof. zw. dr hab. Jarosław Witkowski, Katedra Zarządzania Strategicznego i Logistyki)   
"Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju" (przewodniczący panelu - prof. UE, dr hab. Jacek Adamek, Katedra Finansów i Rachunkowości)
"Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce" (przewodnicząca panelu - prof. UE, dr hab. Elżbieta Sobczak, Katedra Gospodarki Regionalnej) 
"Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo - Samorząd - Współpraca" (przewodniczący panelu - prof. zw. dr hab. Andrzej Rapacz, Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną)
"Jakość życia jako cel nadrzędny rozwoju" (przewodniczący panelu - prof. UE, dr hab. Adam Płachciak, Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem)  
"Nowe trendy w zarządzaniu niematerialnymi zasobami organizacji" (przewodnicząca panelu - prof. UE, dr hab. Agnieszka Sokołowska-Durkalec, Katedra Nauk o Przedsiębiorstwie)
"Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych" (przewodniczący panelu - prof. zw. dr hab. Jerzy Sokołowski, Katedra Ekonomii i Polityki Ekonomicznej).  
W tym roku w Karpaczu pragniemy gościć przedstawicieli różnych ośrodków naukowych, a nasza Konferencja stanowić będzie forum wymiany myśli ekonomicznej znamienitych reprezentantów świata nauki i praktyki w sferze badań teoretycznych i empirycznych w obszarze określonym jej merytorycznym zakresem.
Głównym celem Konferencji jest, po pierwsze, prezentacja dorobku i wyników badań poświęconych wieloaspektowemu spektrum zagadnień naukowo-badawczych związanych z mikro- i makroekonomią, polityką gospodarczą, finansami i rachunkowością, turystyką i gospodarką turystyczną, rozwojem lokalnym i regionalnym, logistyką i zarządzaniem łańcuchem dostaw, jakością życia i ekonomią zrównoważonego rozwoju oraz zarządzaniem niematerialnymi zasobami organizacji. Po drugie, dyskusja nad aktualnymi zagadnieniami odnoszącymi się do funkcjonowania przedsiębiorstw i gospodarki w różnych jej płaszczyznach; roli oraz znaczenia finansów i rachunkowości dla idei zrównoważonego rozwoju; zjawisk i tendencji na rynku turystycznym w Polsce i Europie; problemów gospodarki lokalnej i regionalnej; znaczenia zarządzania strategicznego i logistyki w nowoczesnej gospodarce; uwarunkowań oraz rozwiązań instytucjonalnych, organizacyjnych i zarządczych dotyczących niematerialnych zasobów w organizacjach tradycyjnych i tzw. organizacjach przyszłości, a ponadto, możliwościami aplikacji wyników badań teoretycznych na gruncie praktyki gospodarczej.    
Jeszcze raz bardzo serdecznie zapraszam Państwa do udziału w naszej Konferencji i zachęcam do rozpropagowania niniejszej informacji wśród swoich współpracowników.
dr hab. Elżbieta Sobczak, prof. UE 
Dziekan Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Termin:
4 - 6 września 2019 r.
Organizator:
Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Sekretariat Konferencji: knezit@ue.wroc.pl
mgr Magdalena Panasiuk, tel. (075) 753 82 46, magdalena.panasiuk@ue.wroc.pl
mgr Anna Nowak-Kowalska, tel. (075) 753 82 29, anna.nowak-kowalska@ue.wroc.pl
Miejsce konferencji i noclegi:
Hotel Relaks, (www.hotel-relaks.pl)
Hotel Mercure Karpacz Skalny, (www.skalnykarpacz.pl)
Dwór Liczyrzepy (www.dworliczyrzepy.pl)
Opłata konferencyjna wynosi:
Wariant I (bez uczestnictwa)
790,00 zł i obejmuje: recenzowaną publikację*
Wariant II (bez noclegów i wyjazdu studyjnego)
1090,00 zł i obejmuje: recenzowaną publikację*, materiały konferencyjne, obiad w 1. dniu, uroczystą kolację w 1. dniu, przerwy kawowe.
Wariant III (bez noclegów)
1190,00 zł i obejmuje: recenzowaną publikację*, materiały konferencyjne, obiad w 1. dniu, uroczystą kolację w 1. dniu, przerwy kawowe, wyjazd studyjny do Niemiec ("Bautzen i kraina Spreewald").
Wariant IV (z noclegami i wyjazdem studialnym)
1390,00 zł i obejmuje: 2 noclegi w pokoju 2-osob. ze śniadaniem, recenzowaną publikację*, materiały konferencyjne, obiad w 1. dniu, uroczystą kolację w 1. dniu, przerwy kawowe, wyjazd studyjny do Niemiec ("Bautzen i kraina Spreewald").
Wariant V (z noclegami i wyjazdem studialnym)
1590,00 zł i obejmuje: 2 noclegi w pokoju 1-osob. ze śniadaniem, recenzowaną publikację*, materiały konferencyjne, obiad w 1. dniu, uroczystą kolację w 1. dniu, przerwy kawowe, wyjazd studyjny do Niemiec ("Bautzen i kraina Spreewald").
W zakresie wizyty studyjnej powyższa opłata obejmuje: transport autokarem, opiekę pilota-przewodnika, bilety do zwiedzanych obiektów, prowiant na drogę, obiad w restauracji, ubezpieczenie KL i NNW.
* UWAGA:zgłoszenie artykułu do Prac Naukowych UE we Wrocławiu (w systemie SENIR zakładka „PN Ekonomia i finanse” albo zakładka „PN Nauki o zarządzaniu i jakości”) jest możliwe wyłącznie dla wariantów uczestnictwa od II do V i oznacza dodatkową opłatę 300,00 zł dla danego wariantu.  
Publikacja (uwaga zmiana):
 • Monografia Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu(wg listy MNiSW – 100 pkt. **), publikacja w jęz. polskim lub angielskim.
 • Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu(20 pkt.; miesięcznik), publikacja tylko w jęz. angielskim (ze względu na proces umiędzynarodowienia publikacji i priorytetowego wspierania współpracy z autorami z zagranicy) - uwaga specjalna procedura***
** przypisanie punktów Autorom zgodnie z zasadami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz.U. 2019, poz. 392). 
*** szczegóły dotyczące procedowania artykułów w PN UEW dostępne są na na stronie Konferencji (knezit.ue.wroc.pl).
Ważne terminy (uwaga zmiana):
Termin zgłoszeń (online przez stronę: knezit.ue.wroc.pl) na konferencję: 31 maja 2019 r.
Termin nadsyłania pełnych tekstów na konferencję poprzez system SENIR: 
a) dla monografii naukowej
 • 15 października 2019 r.
b) dla Prac Naukowych UEW
 • 15 września 2019 r.  (PN UEW to miesięcznik - szybsze zgłoszenie artykułu, przyspiesza jego publikację)  
Termin wnoszenia opłat 15 czerwca 2019 r.
Konto do wpłat konferencyjnych:
Santander Bank Polska S.A. O/ Jelenia Góra: 10 1090 1926 0000 0001 1388 8430
W tytule: KN2019, Imię i Nazwisko.
Rejestracja online oraz szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: knezit.ue.wroc.pl 

Szanowni Państwo,

Zapraszam do udziału w V Jubileuszowej Krajowej Konferencji Naukowej pt. „Żywienie – aktywność fizyczna – promocja zdrowia w zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym”, pod Honorowym Patronatem Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych, która odbędzie się w Centrum Konferencyjno -Wypoczynkowym w Zamku Biskupim**** w Janowie Podlaskim w dniach 11-12 października 2019 r.

Organizatorem Konferencji jest Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu AWF w Białej Podlaskiej oraz Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej w Siedlcach.

W imieniu organizatorów bardzo serdecznie Państwa zapraszam na niezwykłe doznania zarówno naukowe, szkoleniowe jak i historyczne obok znanej na całym świecie Stadniny Koni Arabskich w Janowie Podlaskim. W załączeniu przesyłam komunikat o konferencji. Informacje o konferencji są dostępne na stronie:

https://konferencja-bp.wixsite.com/konferencja

dr hab. Jan Czeczelewski prof. AWF

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego


Szanowni Państwo,

Rada Kół Naukowych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie serdecznie zaprasza do udziału w XI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Nauka i pasja kluczem do sukcesu. Innowacje w gospodarce”, która odbędzie się 31 maja 2019r. w Centrum Edukacji Międzynarodowej w Kielnarowej.

Celem konferencji jest prezentacja dorobku naukowego młodych naukowców, integracja środowisk akademickich, zawarcie kontaktów oraz promowanie rozwoju naukowego studentów. Do udziału w konferencji zachęcamy również studentów anglojęzycznych, gdyż referaty mogą być wygłaszane zarówno po polsku, jak i po angielsku.

Zakres tematyczny:

* Innowacje w ekonomii, finansach i zarządzaniu

* Rozwój innowacji technologicznych i IT

* Zdrowie, kosmetologia, turystyka

* Dziennikarstwo i nowe media

* Bezpieczeństwo, prawo, polityka

Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie internetowej: www.naukaipasja.com.pl

Referaty, które uzyskają pozytywną recenzję, mogą zostać opublikowane w czasopismach: Financial Internet Quarterly „e-Finanse”<http://www.e-finanse.com/>, Studia Humana<http://studiahumana.com/> i Soci@lCommunication<;http://socialcommunication.edu.pl/>.

Formularz rejestracyjny znajduje się na stronie internetowej konferencji w zakładce „Rejestracja”<http://www.naukaipasja.com.pl/rejestracja/>.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15.05.2019r.

Serdecznie zapraszamy!

W imieniu Komitetu Organizacyjnego
XI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Nauka i pasja kluczem do sukcesu"
Rada Kół Naukowych WSIiZ

 

Dear colleagues,
We kindly invite you to participate in the 8th International Scientific Conference Business, Studies and Me”, held April 18, 2019 at Siauliai State College during the International Week.
Conference topics include:
1. Role of Accounting, Auditing and Finance in the Modern Organization and the Learning Process.
2. Business and Management in Changing Business Environment.
3. Expression of Information and Communication in the Information Society. 
4. Applied Research in Technology and Physical Sciences.
5. Students and Teachers Education / Self-Education Problems in Training Specialists in the Modern Business Paradigm.
The participation is free of charge.
Please register online at https://goo.gl/forms/mUIqaTwA90qzydGF3 till 25th March, 2019.
With best regards,
Organising Committee

Szanowni Państwo 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w konferencji „10th Interdisciplinar Conference on Nature – Human – Culture”, która odbędzie się w dniach 13-16.06.2019 na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie przy ul. Podchorążych 2 w Krakowie. Wydarzenie to ma charakter cykliczny i interdyscyplinarny. W bieżącym roku oprócz podstawowych paneli proponujemy Państwu uczestnictwo w sesjach specjalnych pt. „Poverty and Development” oraz „Geopolitics and International Security”.

Zapraszamy do zapoznania się ze stroną konferencji: www.nck2019.up.krakow.pl Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy: nck2019@up.krakow.pl Z wyrazami szacunku Komitet Organizacyjny Konferencji NCK2019

NCK2019


Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Oblicza bezpieczeństwa – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość” organizowanej przez  przez Instytut Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz działające przy nim Studenckie Koło Naukowe Edukacji dla Bezpieczeństwa. Konferencja odbędzie się 11 kwietnia 2019 roku. Wydarzenie naukowe adresowane jest do wszystkich naukowców, doktorantów i studentów, którzy są zainteresowani powyższą tematyką.

Zaproszenie

Formularz zgłoszeniowy


Szanowni Państwo,

Ostania szansa zgłoszenia udziału w V Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców, która odbędzie się na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego w dniach 14-15 czerwca 2019 roku w Sopocie.

Cykl naszych dotychczasowych spotkań naukowych realizowany był pod tytułem: „WSPÓŁCZESNE DYLEMATY FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW – TEORIA I PRAKTYKA”. Tym razem motywem przewodnim będzie problematyka: "Przedsiębiorstwo w obliczu nowych trendów społeczno-ekonomicznych".

Wszystkie informacje na temat Konferencji znajdują się na stronie: http://wzr.pl/konferencja_mlodych_naukowcow/  

Kalendarium przygotowań:

 • ostateczny termin zgłoszenia udziału - do 14 lutego 2019
 • dokonanie opłaty - do 15 lutego 2019
 • nadesłanie artykułów - do 28 lutego 2019

Uprzejmie informujemy, że nadesłane teksty planujemy opublikować w czasopiśmie „Zarządzanie i Finanse" (ISSN 2084-5189), które znajduje się w części B wykazu czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wykaz czasopism ogłoszony 23 grudnia 2015 r. przyznaje 10 punktów za publikację. Jednocześnie informujemy, że redakcja Czasopisma złożyła akces w ministerialnym konkursie "Wsparcie dla czasopism naukowych", co w przypadku otrzymania finansowania skutkować może wzrostem punktacji w nowym wykazie ministerialnym. Planujemy również wydanie monografii (Uniwersytet Gdański znalazł się w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe wg MNiSW).

Pismo „Zarządzanie i Finanse” jest indeksowane przez BazEkon, The Central European Journal of Social Science and Humanities (CEJSH), IC Journals Master List i Ulrich's periodicals.

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania udziału w Konferencji,

 
Dear colleagues,
we kindly invite you to participate in the 6th International Scientific-Practical Student Conference “Student. Science. Health 2019”, held April 4, 2019 at Siauliai State College Health Care Faculty (Lithuania).
Conference topics include:
1. Social and Health Promotion Services
2. Issues in Biomedical Sciences: Studies and Practice
3. Teaching / Learning in Modern Society
4. Social Policy and Quality of Life
The participation is free of charge.
Please register online at https://goo.gl/forms/TogzJmUwzkbcBuv43 till 4 March 2019.
With best regards,
Organising Committee
Kind regards,
Dr. Nedas Jurgaitis
Head of Research Department, Associate Professor
Šiauliai State College

Szanowni Państwo,

w imieniu Komitetu Organizacyjnego serdecznie zapraszam do udziału w V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pn. Rozwój pielęgniarstwa w Polsce i na świecie - współczesne pielęgniarstwo w nauce i praktyce,

 

która  odbędzie się w dniu 27.09.2019 roku w godzinach od 9:00 do 17:00 w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie (sala wykładowa nr 4).

Termin zgłoszeń uczestnictwa czynnego mija 19 lipca 2019r., na zgłoszenia uczestnictwa biernego czekamy do 8 września 2019r.

Szczegółowy plan konferencji


Szanowni Państwo,

serdecznie zachęcamy Państwa do udziału w V Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców, która odbędzie się na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego w dniach 14-15 czerwca 2019 roku w Sopocie.

Cykl naszych dotychczasowych spotkań naukowych realizowany był pod tytułem: „WSPÓŁCZESNE DYLEMATY FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW – TEORIA I PRAKTYKA”. Tym razem motywem przewodnim będzie problematyka: "Przedsiębiorstwo w obliczu nowych trendów społeczno-ekonomicznych".

Wszystkie informacje na temat Konferencji znajdują się na stronie: http://wzr.pl/konferencja_mlodych_naukowcow/  

Kalendarium przygotowań:

- zgłaszanie udziału - do 31 stycznia 2019
- dokonanie opłaty - do 15 lutego 2019
- nadesłanie artykułów - do 28 lutego 2019

Uprzejmie informujemy, że nadesłane teksty planujemy opublikować w czasopiśmie „Zarządzanie i Finanse" (ISSN 2084-5189), które znajduje się w części B wykazu czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wykaz czasopism ogłoszony 23 grudnia 2015 r. przyznaje 10 punktów za publikację. Jednocześnie informujemy, że redakcja Czasopisma złożyła akces w ministerialnym konkursie "Wsparcie dla czasopism naukowych", co w przypadku otrzymania finansowania skutkować może wzrostem punktacji w nowym wykazie ministerialnym.

Pismo „Zarządzanie i Finanse” jest indeksowane przez BazEkon, The Central European Journal of Social Science and Humanities (CEJSH), IC Journals Master List i Ulrich's periodicals.

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania udziału w Konferencji,

Komitet Organizacyjny V Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców - EDYCJA 2019
Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański
Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw

81-824 Sopot, ul. Armii Krajowej 101

jedrzej.sicinski@ug.edu.pl
https://www.facebook.com/KMNSopot/

Jeśli nie chcesz otrzymywać więcej informacji na temat wydarzeń organizowanych przez Wydział Zarządzania UG skorzystaj z poniższego linku: http://wzr.ug.edu.pl/rodo/rodo.php?apikey=a95b4801b26fc234132d6a19ff59c4fd2e14de9b


Szanowni Państwo,

Biuro UAM ds. Studentów z Niepełnosprawnościami oraz Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych UAM „Ad Astra” serdecznie zapraszają na:

IV Forum Uczelnianych Pełnomocników ds. Osób z Niepełnosprawnościami [link do strony]

"Innowacyjne rozwiązania we wspieraniu osób z niepełnosprawnościami w szkolnictwie wyższym"

[formularz zgłoszeniowy]

Kogo zapraszamy?
Do udziału w tym wydarzeniu zapraszamy pełnomocników, pracowników biur ds. osób z niepełnosprawnościami oraz studentów zrzeszonych w organizacjach działających na rzecz studentów z niepełnosprawnościami. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele uczelni o różnym poziomie zaawansowania wsparcia dla studentów z niepełnosprawnościami. Planowane sesje warsztatowe mają za zadanie udostępniać uczestnikom specjalistyczną wiedzę w zależności od ich potrzeb.

Program:
w załączniku

Termin:
27-28 lutego 2019 r. (środa-czwartek)

Miejsce:
Wydział Historyczny UAM

ul. Umultowska 89d, 61-614 Poznań

Koszt udziału:
285 zł 
/ osoba

Opłata nie obejmuje:

 • zakwaterowania i śniadań (proponowane hotele w załączniku)
 • transportu z miejsca zakwaterowania na miejsce obrad konferencyjnych.

W trakcie forum zapewniamy:

 • pomoc wolontariuszy przez cały czas trwania konferencji, w tym pomoc w dotarciu na miejsce konferencji,
 • wykład w sali wyposażonej w pętlę induktofoniczną,
 • tłumacza języka migowego (po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby przez uczestników_czki),
 • stenotypistę,
 • materiały konferencyjne, również w powiększonym druku lub w formie cyfrowej (po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby przez uczestników_czki),
 • catering podczas przerw kawowych i obiadowych z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb (po uprzednim zgłoszeniu),
 • certyfikat udziału w konferencji.

Zgłoszenia na Forum:

 • WYŁĄCZNIE poprzez wypełnienie formularza on-line dostępnego pod linkiem: https://goo.gl/forms/0vgP1Fy9pZmKLyC82
 • Ze względu na zakres tematyczny i ogólnopolski zasięg wydarzenia liczba miejsc jest ograniczona – z jednej uczelni możemy przyjąć maksymalnie trzy zgłoszenia.

Opłata za udział:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań
Nr konta (BZ WBK): 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903
Tytułem: K00000667 – imię i nazwisko

 • Wpłata stanowi potwierdzenie udziału w konferencji. Brak wpłaty oznacza rezygnację z udziału.
 • Faktura VAT za opłacenie udziału w konferencji będzie gotowa do odbioru w trakcie konferencji pod warunkiem prawidłowego podania danych do faktury przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym.
 • Istnieje możliwość wystawienia fraktury pro-forma tylko po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby w formularzu zgłoszeniowym.

Dodatkowych informacji udzielają:
Aleksandra Skorupińska

e-mail: an50660@amu.edu.pl
tel. 61 829 2243

Anna Rutz
e-mail: arutz@amu.edu.pl
tel.: 61 829 20 55

Pełny opis Forum oraz program w załączniku oraz na stronie UAM.
Serdecznie zapraszamy!


Konferencja CSR 1 2018

Konferencja CSR 2 2018