konferencja gospodarka w obiebu zamknietym


Szanowni Państwo,

mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej, organizowanej przez Instytut Nauk o Zdrowiu PPWSZ w Nowym Targu, pt. „Zdrowie w ontogenezie”, która odbędzie się 23-24 listopada 2018 roku w siedzibie Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu.

Konferencja skierowana jest do pracowników naukowo-dydaktycznych szeroko pojętego obszaru ochrony zdrowia: lekarzy, fizjoterapeutów, pielęgniarek/pielęgniarzy, położnych, kosmetologów, ratowników medycznych oraz innych osób zajmujących się zdrowiem człowieka w różnych okresach życia z ww/ dziedzin nauki.

Na Państwa zgłoszenia czekamy do 28 września 2018 r. pod adresem:ontogeneza@ppwsz.edu.pl (formularz w załączniku).

Przesyłam również I Komunikat dotyczący konferencji oraz wymogi redakcyjne - do pobrania tutajkonferencja pielegniarstwo 2018KOMUNIKAT


kongres Bydgoszcz 10.2018


W dniu 25 października 2018 roku w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku odbędzie się kolejna konferencja z zakresu cyberbezpieczeństwa poświęcona technologiom informatycznym w tworzeniu kultury cyberprzestrzeni jako elementu bezpieczeństwa cyfrowego. Organizatorami 11-stej edycji Konferencji są Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie, Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku oraz Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy w Józefowie

Misja konferencji

Misją Konferencji jest przeprowadzenie rozważań na temat cyberbezpieczeństwa w kontekście możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych w identyfikacji zagrożeń oraz wykonywania analiz na potrzeby organów administracji państwowej odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa, m.in. w celu tworzenia kultury cyberprzestrzeni jako elementu bezpieczeństwa cyfrowego. 

Cel konferencji

Celem Konferencji jest przeprowadzenie debaty przedstawicieli świata nauki, centralnych organów administracji państwowej, służb bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przedstawicieli ośrodków badawczych i firm specjalizujących się w budowie zaawansowanych narzędzi informatycznych umożliwiających typowanie sprawców przestępstw oraz wykonywanie analiz operacyjnych i kryminalnych, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej, a także w sferze bankowości, telekomunikacji i energetyki - wszystko to w celu budowania kultury cyberprzestrzeni jako elementu bezpieczeństwa cyfrowego

Uczestnicy konferencji będą prowadzić rozważania w oparciu o program, składający się z panelu dyskusyjnego oraz sesji naukowych:

Panel dyskusyjny – Edukacja i kultura cyberprzestrzeni w budowaniu bezpieczeństwa cyfrowego

Panel I – kultura cyberprzestrzeni z punktu widzenia Państwa

Panel II – kultura cyberprzestrzeni z punktu widzenia gospodarki. Sesja firmowa oraz sesja podmiotów komercyjnych

Panel równoległy A1 - Cyberbezpieczeństwo w praktyce na wybranych przykładach

Panel równoległy A2 – prawne aspekty kultury cyberprzestrzeni

Panel równoległy B1 – edukacja dla kultury cyberprzestrzeni

Panel równoległy B2 – Ochrona infrastruktury energetycznej przed cyberatakami 

Konferencja będzie doskonałą okazją do wymiany poglądów zarówno ludzi świata nauki, jak i biznesu oraz państwowych służb publicznych, organów administracji państwowych, a także ośrodków badawczych specjalizujących się w tworzeniu nowoczesnych narzędzi informatycznych oraz edukacji związanych z cyberprzestrzenią.

Wszelkie informacje dotyczące Konferencji i warunków uczestnictwa w tym wydarzeniu są dostępne na stronie internetowej:

https://sites.google.com/site/bezpieczenstwo11wsge/home

Serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału w Konferencji.


konferencja uniw.szczecin 2018 1

konferencja uniw.szczecin 2018 2


Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy,

Serdecznie zapraszam na VIII Międzynarodową Konferencję „Nauki społeczne i techniczne – zakres współpracy na rzecz perspektyw rozwoju Przemysłu 4.0.”, która odbędzie się w Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Gliwicach, 28 września 2018 roku.

Artykuły naukowe zgłoszone w ramach konferencji (po uzyskaniu pozytywnych recenzji), opublikowane zostaną w poniższych czasopismach (w zgłoszeniu prosimy o zadeklarowanie typowanego numeru):

o   Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (Lista B, 13 pkt., poz. 2490)

o   Międzynarodowe Studia Humanistyczne. Społeczeństwo i Edukacja (Lista B, 7 pkt., poz. 2062)

o   Europejskie Studia Społeczno-Humanistyczne Prosopon (Lista B, 6 pkt., poz. 1754)

o   Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne Humanum (Lista B, 7 pkt., poz. 1401)

o   Diagnostyka (wyłącznie dla reprezentantów nauk technicznych)

Artykuły powinny zostać przesłane do: 30.09.2018 roku. Proszę o przygotowanie tekstów zgodnie z wymogami edytorskimi w/w czasopism, dostępnymi na stronach internetowych każdego z nich.

W załączeniu formularze zgłoszeniowe. Zgłoszenia i wszelkie zapytania proszę przesyłać na adres: konferencjazppio@us.edu.pl 

Wysokość opłaty konferencyjnej ponoszonej przez uczestników konferencji to: 590 zł. Opłatę należy uiścić do 30.06.2018. Niezmienna pozostała formuła opłaty: za wystąpienie konferencyjne, niezależnie od ilości współautorów oraz bezpłatny udział bierny wszystkich zainteresowanych, niezależnie od statusu.  

Wpłaty prosimy dokonać na konto Politechniki Śląskiej w Gliwicach ul. Akademicka 2A 44-100 Gliwice: 60 1050 1230 1000 0002 0211 3056

ING BANK ŚLĄSKI S.A. O/ w Gliwicach

Opis wpłaty: „Nauki społeczne i humanistyczne 8”, nazwisko i imię uczestnika

Faktura zostanie wystawiona na podmiot dokonujący przelewu.

Rejestracja:

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 30 czerwca 2018 r. poprzez wypełnienie i odesłanie na adres konferencjazppio@us.edu.pl formularza zgłoszeniowego. 

 

konferencja nauki spoleczne 2018


health in sport 2018

PROGRAM KONFERENCJI
Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w XVIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Zarządzanie wartością” organizowanej przez Katedry: Ekonomiki Przedsiębiorstw oraz Bankowości i Finansów Uniwersytetu Gdańskiego, przy współpracy z Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej.

Konferencja odbędzie się podczas rejsu promem do Szwecji w terminie 6-9 października 2018 roku.
W ramach konferencji zachęcamy Państwa również do publikowania artykułów w czasopiśmie  Zarządzanie i Finanse (10 p. wg MNiSW).

Szczegóły organizacyjne dotyczące konferencji oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej - http://konferencja.wzr.pl/

KALENDARIUM:

 1. - Rejestracja udziału za pomocą formularza elektronicznego (dostępny na stronie Konferencji w zakładce „zgłoszenie”) – do 31 maja 2018 r.
 2. - Dokonanie opłaty konferencyjnej – do 15 czerwca 2018 r.
 3. - Przesłanie pełnych tekstów artykułów drogą elektroniczną na adres: zwp@ug.edu.pl . Tekst należy sformatować zgodnie z wytycznymi wydawnictwa – szablon dostępny na stronie konferencji – do 30 czerwca 2018 r.
 4. Konferencja – 6-9 października 2018 r. 

Uczestnicy wygłaszający referaty otrzymają Certyfikaty uczestnictwa.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego raz jeszcze serdecznie zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń. Szczegóły znajdziecie Państwo w załączonym Informatorze.

Z wyrazami szacunku
Komitet Organizacyjny


Dear Colleague,

We would like to invite you to the International Conference on Welding Technologies and Exhibition 2018 (ICWET’18) which will take place on 26-28 September, International University of Sarajevo, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina. The conference is organized by Welding Technology Society, Gazi University, International University of Sarajevo and Iskenderun technical University. The conferences are organized regularly and the ICWET’18 is the fifth conference.

Topics of interest for abstract submission include:

 • Strength, reliability and lifetime in welded steel construction
 • Surface treatment and coating technology
 • Special electrometallurgy operations
 • Non-destructive test
 • Automation of welding processes
 • Physico-chemical processes
 • Mathematical modeling and simulation
 • Computer aided welding engineering
 • Joining of polymer and ceramic materials
 • Welding materials and weldability
 • Welding processes
 • Design, analysis and production of welded structures
 • Soldering and brazing
 • Material, metallurgy and weldability
 • Process monitoring, sensors and control
 • Education, qualification and certification of welding personnel
 • Work safety in welding process
 • Micro joining and nano joining

Ø  Deadline for submission of abstracts 30 May 2018

Ø  Abstracts should be written not to exceed 200 words

Ø  The abstract template is published in the conference website

Conference Web Site link:       https://icwet.ius.edu.ba/en

Chairmans of Conference 

Prof. Dr. Adem Kurt (ademkurt@gazi.edu.tr)

Prof. Dr. Ahmet YILDIRIM

Doç. Dr. Ayhan EROL (aerol@aku.edu.tr)


Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominamy o zbliżającym się terminie zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji Naukowej pt. „Szanse i zagrożenia dla gospodarki europejskiej XXI wieku z uwzględnieniem problemów regionalnych” organizowanej z okazji Jubileuszu 25-leciaWydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej. Konferencja odbędzie się w dniach 18-19 października 2018 roku w Royal Park Hotel & SPA w Mielnie.

W ramach uroczystości jubileuszowej obchodzone będzie również 60-lecie istnienia Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Koszalinie. Wspomniane uroczystości będą połączone z planowanym, wyjazdowym posiedzeniem członków Zarządu Krajowego PTE, w związku z tym będziemy gościć Panią prof. dr hab. Elżbietę Mączyńską – Prezes PTE oraz wielu wybitnych profesorów z dziedziny ekonomii i zarządzania.

Będzie to okazja do zaprezentowania poglądów nt. współczesnych (i przyszłych) szans i zagrożeń dla gospodarki europejskiej zarówno przez naukowców, przedstawicieli świata biznesu, polityków oraz reprezentantów władz lokalnych i krajowych. Po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji referaty zostaną opublikowane w wysoko punktowanych czasopismach:

-Przedsiębiorczość i Zarządzanie (14 pkt na liście MNiSW), język publikacji polski lub angielski, http://piz.san.edu.pl/index.php?id=8,

-Journal of Agribusiness and Rural Development (13 pkt na liście MNiSW), język publikacji angielski, http://www.jard.edu.pl/pl/dla_autorow,

-Studia Prawno-Ekonomiczne (13 pkt na liście MNiSW), język publikacji polski lub angielski,http://ltn.lodz.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=106&Itemid=69,

-INTERCATHEDRA (10 pkt na liście MNiSW), język publikacji polski lub angielski, www.intercathedra.pl

-Zeszyty Naukowe WNE (6 pkt na liście MNiSW), język publikacji polski lub angielski, http://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej Konferencji pod linkiem http://wne.tu.koszalin.pl/konferencja/ oraz w ulotce zamieszczonej w załączniku. Jednocześnie zwracamy się do Państwa z prośbą o rozpropagowanie informacji wśród pracowników swojej Jednostki.

Zgłoszenia udziału przyjmowane są za pośrednictwem formularza na stronie http://wne.tu.koszalin.pl/konferencja/ do 31.03.2018 r., a pełne teksty referatów do 15.04.2018  r. na adres: konferencja.wne@tu.koszalin.pl.

Bardzo liczymy na Państwa uczestnictwo podczas tego wydarzenia, tak ważnego dla Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej oraz Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Koszalinie.

W imieniu OrganizatorówPrzewodnicząca Komitetu Organizacyjnegodr Kamila Radlińska


07.03.2018

wielowymiarowosc zdrowia 03 18KOMUNIKAT

 


konferencja awf 04 18


problemy ekonomii 1

problemy ekonomii 2

problemy ekonomii 3