FE Wiedza Edukacja Rozwoj rgb 1

16 marca 2018 r. w Białymstoku rozpoczął się kolejny Kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo onkologiczne organizowany w ramach projektu "Wyższe kwalifikacje gwarancją sukcesu zawodowego - kursy specjalistyczne i kwalifikacyjne dla Pielęgniarek i Pielęgniarzy", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020).  W kursie tym bierze udział 30 Pielęgniarek i Pielęgniarzy.  

kurs bialystok 04.18

3 lutego 2018 r. w Chojnicach rozpoczęła się pierwsza edycja Kursu specjalistycznego Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. I  organizowanego w ramach projektu "Wyższe kwalifikacje gwarancją sukcesu zawodowego - kursy specjalistyczne i kwalifikacyjne dla Pielęgniarek i Pielęgniarzy", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020).  W kursie specjalistycznym  Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. I  bierze udział 32 Pielęgniarki i Pielęgniarzy.

kurs chojnice 03.18 1

kurs chojnice 03.18 2

kurs chojnice 03.18 3

kurs chojnice 03.18 4

10 marca 2018 r. w Białymstoku rozpoczął się Kurs specjalistyczny Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. II organizowany w ramach projektu "Wyższe kwalifikacje gwarancją sukcesu zawodowego - kursy specjalistyczne i kwalifikacyjne dla Pielęgniarek i Pielęgniarzy", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020).  W kursie specjalistycznym Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. II  biorą udział 32 Pielęgniarki.  

kurs Bialystok 03.18

kurs Bialystok 03.18 2

3 lutego 2018 r. w Białymstoku rozpoczął się Kurs specjalistyczny Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych. Kurs   organizowany jest w ramach projektu "Wyższe kwalifikacje gwarancją sukcesu zawodowego - kursy specjalistyczne i kwalifikacyjne dla Pielęgniarek i Pielęgniarzy", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020).  W kursie specjalistycznym bierze udział 30 Pielęgniarek.   

zapis bialystok1
zapis bialystok2

03 lutego 2018 r. w Białymstoku rozpoczął się Kurs specjalistyczny Wykonanie badania spirometrycznego.
Kurs rozpoczął cykl bezpłatnych szkoleń dla pielęgniarek w województwie podlaskim, organizowanych w ramach projektu "Wyższe kwalifikacje gwarancją sukcesu zawodowego - kursy specjalistyczne i kwalifikacyjne dla Pielęgniarek i Pielęgniarzy", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020).  W kursie bierze udział 30 Pielęgniarek i Pielęgniarzy.  

kurs bialystok wbs1

kurs bialystok wbs2

04 lutego 2018 r. w Białymstoku rozpoczął się Kurs specjalistyczny „Wywiad i badanie fizykalne” organizowany przez naszą uczelnię. Kurs zorganizowany został  w ramach projektu "Wyższe kwalifikacje gwarancją sukcesu zawodowego - kursy specjalistyczne i kwalifikacyjne dla Pielęgniarek i Pielęgniarzy", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020).

W kursie specjalistycznym „Wywiad i badanie fizykalne” bierze udział 30 Pielęgniarek i Pielęgniarzy.  Celem kształcenia jest ukształtowanie kompetencji  samodzielnego, kompleksowego badania podmiotowego i przedmiotowego pacjenta dorosłego oraz analizy wyników badania w kierunku sformułowania wniosków pozwalających na planowanie i realizowanie opieki.

kurs bialystok1

kurs bialystok2

20 stycznia 2018 r. w Szczecinie rozpoczął się Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego, organizowany w ramach projektu "Wyższe kwalifikacje gwarancją sukcesu zawodowego - kursy specjalistyczne i kwalifikacyjne dla Pielęgniarek i Pielęgniarzy", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020).  W kursie kwalifikacyjnym bierze udział 30 Pielęgniarek i Pielęgniarzy.  

15 grudnia 2017 r. w Biskupcu rozpoczął się kolejny Kurs specjalistyczny Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. II organizowany w ramach projektu "Wyższe kwalifikacje gwarancją sukcesu zawodowego - kursy specjalistyczne i kwalifikacyjne dla Pielęgniarek i Pielęgniarzy", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020).  W kursie specjalistycznym  Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. II  bierze udział 35 Pielęgniarek i Pielęgniarzy.  

kurs war maz 12.17 1

kurs war maz 12.17 2

kurs war maz 12.17 3

09 grudnia 2017 r. rozpoczął się Kurs specjalistyczny Wykonanie badania spirometrycznego, organizowany w ramach projektu "Wyższe kwalifikacje gwarancją sukcesu zawodowego - kursy specjalistyczne i kwalifikacyjne dla Pielęgniarek i Pielęgniarzy", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020).  W kursie bierze udział 30 Pielęgniarek i Pielęgniarzy.  

Spiro Szczecin 001

Spiro Szczecin 002

Spiro Szczecin 003

Spiro Szczecin 004

Kurs specjalistyczny Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi rozpoczął się 29 czerwca 2017 r. w Ryjewie. Kurs był organizowany w ramach projektu "Wyższe kwalifikacje gwarancją sukcesu zawodowego - kursy specjalistyczne i kwalifikacyjne dla Pielęgniarek i Pielęgniarzy", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020).  Kurs ukończyło 21 osób.

kurs ryjewo 11 2017 1

kurs ryjewo 11 2017 2

kurs ryjewo 11 2017 3

 

18 listopada 2017 r. w Gdyni rozpoczął się Kurs specjalistyczny Opieka pielęgniarska nad chorym dorosłym w leczeniu systemowym nowotworów organizowany w ramach projektu "Wyższe kwalifikacje gwarancją sukcesu zawodowego - kursy specjalistyczne i kwalifikacyjne dla Pielęgniarek i Pielęgniarzy", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020).  W kursie tym bierze udział 29 Pielęgniarek i Pielęgniarzy.  

kurs gdynia 11 2017

Witryna najlepiej prezentuje się w rozdzielczości ekranu 1280 x 1024 piksele. 

Jeżeli Twoja rozdzielczość ekranu jest mniejsza - prosimy zmień ją na zalecaną.