Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Przedstawiamy wyniki badania losów absolwentów w 2015 roku.

Badanie losów zawodowych absolwentów umożliwia zdobycie podstawowej wiedzy o tym, czy studia spełniły ich oczekiwania oraz czy były przydatne w uzyskaniu zatrudnienia.
Zakres tematyczny badania obejmował takie zagadnienia, m.in. jak aktywność zawodowa absolwentów, zadowolenie ze swojej pracy, uzyskane podczas studiów umiejętności czy plany absolwentów co do swojej kariery zawodowej.

Monitorowanie losów i karier zawodowych absolwentów to także ocena przygotowania zawodowego, która wskazuje czy uczelnia kształci specjalistów potrzebnych na rynku pracy oraz może wskazywać pewne prognozy popytu na pracę. Celem badania jest także usprawnienie systemu kształcenia.

Badania pomagają uczelni w podwyższaniu jakości kształcenia i dostosowywaniu oferty edukacyjnej do współczesnego rynku pracy.

WYNIKI BADANIA ABSOLWENTÓW W 2015 ROKU

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech