FE Wiedza Edukacja Rozwoj rgb 1

Rejestracja na wszystkie rodzaje kursów prowadzona jest drogą elektroniczną. 

Można także pobrać dokumenty do wypełnienia z zakładce "DO POBRANIA" oraz złożyć w Biurze Projektu w Powiślańskiej Szkole Wyższej, ul. 11 Listopada 29, 82 - 500 Kwidzyn, pok. 24

Z udziału w kursach mogą skorzystać tylko Pielęgniarki i Pielęgniarze (założenia Projektu).

Po zakończeniu rejestracji elektronicznej na podany w trakcie zapisu adres e – mail zostaną przesłane formularze do wypełnienia i podpisania oraz do złożenia w Biurze Projektu osobiście lub pocztą tradycyjną. Dokładne informacje otrzymają Państwo w treści maila.

Możliwe jest zapisanie tylko na jeden kurs. Wyjątkiem jest kurs specjalistyczny: Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla Pielęgniarek i Położnych cz. II oraz kurs specjalistyczny: Wywiad i badanie fizykalne dla Pielęgniarek i Położnych, z których w ramach projektu może skorzystać jedna osoba łącznie.

Instrukcja rejestracji elektronicznej została zamieszczona >>TUTAJ<<

Na poszczególne kursy zostaną przyjęte osoby, po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego uwzględniającego założenia projektu (więcej w: "O Projekcie") i kolejności zgłoszeń. 

Witryna najlepiej prezentuje się w rozdzielczości ekranu 1280 x 1024 piksele. 

Jeżeli Twoja rozdzielczość ekranu jest mniejsza - prosimy zmień ją na zalecaną.