W Kolegium Jagiellońskim - Toruńskiej Szkole Wyższej realizowany będzie projekt badawczy pt. "WSPÓŁCZESNE PROBLEMY EKOLOGICZNE ŚWIATA".

Czytaj więcej...

W dniu 3 lutego 2017 r. odbyła się gala wręczenia listów gratulacyjnych dla najlepszych studentów w województwie pomorskim

Czytaj więcej...

Konferencja dotycząca nowej metody kształcenia pielęgniarek i położnych odbyła się w dniach 13 - 15 stycznia w Suwałkach

Czytaj więcej...

Studenci spędzający letnie wakacje w Wielkiej Brytanii mogą skorzystać z kursów letnich organizowanych przez Oxford Royale Academy.

Czytaj więcej...

Konkurs na pracę poświęconą tematyce z zakresu rozwoju obszarów wiejskich

Czytaj więcej...

Odbędzie się 10 marca 2017 w Siauliai State College (Litwa)

Czytaj więcej...

Dajati to nowy rodzaj portalu społecznościowego, który umożliwia łatwe nawiązywanie kontaktów oraz współpracy zarówno w sferze prywatnej jak i biznesowej

Czytaj więcej...

Jak co roku Powiślańska Szkoła Wyższa wspierała czynnie fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Czytaj więcej...

Zapraszamy na Konferencję w uczelni partnerskiej Siauliai State College na Litwie

Czytaj więcej...

Zapraszamy na II Międzynarodową Konferencję Naukową: Dylematy badań naukowych w różnych dziedzinach nauki

Czytaj więcej...