Zmiana lektorów języka angielskiego od semestru zimowego 2017/2018
mgr Karolina Nitka - Kończyńska bz
za mgr B.Borimma / mgr Marta Rublewska
za mgr K. Nowińska / mgr Katarzyna Sitko
za mgr A. Radomską / mgr Włodzimierz Szrajer
mgr Katarzyna Sitko aktualnie II rok Ekonomia

W zakładce plany zajęć znajdziecie Państwo nowy podział na grupy wraz z nazwiskami lektorów. 

Obrona pracy dyplomowej odbędzie się dnia 29.09.2017 r. o godz. 13:00 w sali PSW 14. Przewodniczący Komisji dr Michał Makowski, członkowie: dr Katarzyna Strzała – Osuch oraz dr Beata Pawłowska.

mgr Katarzyna Słomska
Kierownik Dziekanatu
Powiślańskiej Szkoły Wyższej

Dnia 29.09.2017 r. zajęcia rozpoczynacie Państwo bezpośrednio po spotkaniu informacyjnym, wykładowcy są poinformowani, że zajęcia odbędą się z opóźnieniem.

mgr Katarzyna Słomska
Kierownik Dziekanatu
Powiślańskiej Szkoły Wyższej

Studenci,

Związku z przeniesieniem Biblioteki i pracami z tym związanymi, informujemy, że Biblioteka PSW w okresie od 25 września 2017r.- do około 15 października 2017 będzie nieczynna.

Informacje dotyczące nowej siedziby Uczelni oraz nowe zasady wypożyczania publikacji z księgozbioru Uczelni, zostaną Państwu przedstawione w późniejszym terminie.

Kanclerz Powiślańskiej Szkoły Wyższej

Wybór promotora: 30.09.2017 r. na wykładzie z mgr K. Kostro z Podstawowej Opieki Zdrowotnej o godz. 13:15 wg list dostarczonych z dziekanatu. Wpisów dokonujemy własnoręcznie nie przekraczając limitu osób przewidzianych do promotora. Po wyborze promotora – uczestniczycie Państwo tylko w zajęciach (Badania naukowe w pielęgniarstwie) tylko u swojego promotora.

W zakładce "student - plan zajęć" został zamieszczony plan zajęć dla Wydziału Nauk Ekonomiczno - Społecznych (kierunki: Ekonomia i Lider Biznesu i Administracji). Studenci I roku winni użyć danych dostępowych zamieszonych w informatorze studenta lub mailu wysłanym do Państwa w dniu 22.09.2017 r. 

W zakładce plan zajęć został umieszczony szczegółowy harmonogram zajęć na sem. zim. 2017/2018 dla Wydziału Nauk o Zdrowiu. Plan dla Wydziału Nauk Ekonomiczno - Społecznych dostępny będzie w poniedziałek. Proszę o zapoznanie się z oznaczeniem grup oraz o częste sprawdzanie planu bowiem w najbliższych dniach plan będzie ulegał optymalizacji celem dopasowania planów poszczególnych wykładowców.

Wszyscy studenci WNoZ ( Pielęgniarstwo, Ratownictwo Medyczne, Pielęgniarstwo Pomostowe) proszeni są o dostarczenie ubezpieczenia OC na rok akademicki 2017/2018. Jest to ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej + koszty leczenia poekspozycyjnego (Indywidualnie).

Jeżeli ktoś rezygnuje z ubezpieczenia na koszty leczenia poekspozycyjnego jest zobowiązany dostarczyć stosowne oświadczenie (Załącznik nr 3 do Zarządzenia Kanclerza)Kopie polisy wraz z ewentualnym oświadczeniem należy dostarczyć do dziekanatu do połowy października br.

W przypadku posiadania ubezpieczenia OC należy zweryfikować u swojego ubezpieczyciela czy polisa obejmuje kształcenie praktyczne na studiowanym kierunku.

Kserokopie WZW i badanie kału dostarczyć do połowy października br.

Wszystkie szczegóły znajdują się w Zarządzeniu Kanclerza z dnia 1 września 2015 r., które znajdziecie TUTAJ.

 

W latach ubiegłych studenci ubezpieczali się m.in. w Kwidzynie:

Dom Brokerski  jdbrokers
ul. Piłsudskiego 29, 82 – 500 Kwidzyn
Tel. 55 261 09 99
e-mail: biuro@jdbrokers.pl
www.jdbrokers.pl 

od 01.10.2017 ul. Chopina 28, 82 – 500 Kwidzyn (obok banku ING)

 

Dziekanat PSW
Mariola Mantey - Lewkowicz

Studenci wyższych semestrów Wydziału Nauk o Zdrowiu (z wyjątkiem II roku PO, którzy mają zajęcia z Radiologii) rozpoczynają zajęcia za tydzień. 

Zaliczenie z radiologii z lek. med. A. Kosedowska odbędzie się 23 09 2017 r. o godz. 11:30 podczas ostatniego bloku zajęciowego.