Począwszy od 29.10.2017 r. rozpoczynają się zajęcia z Wychowania fizycznego – przedmiot obowiązkowy dla kierunku Ratownictwo Medyczne I rok oraz Ekonomia I rok, natomiast dla wszystkich innych kierunków przedmiot fakultatywny. W sem. zimowym 2017/2018 zajęcia będą realizowane w ramach technik samoobrony, prowadzącym zajęcia będzie mgr Krzysztof Gerke. Zajęcie odbywać się będą na ul. Toruńskiej 28 w Kwidzynie wg harmonogramu:

29.10.2017 – 15:45 – 18:00 – wszystkie osoby zainteresowane, w przypadku wielu osób będzie podział na grupy

19.11.2017 – 10:30 – 15:30

10.12.2017 – 13:15 – 18:00

Istnieje możliwość zwolnienia z obowiązku uczęszczania na zajęcia z W-F po dostarczeniu do dziekanatu podania do dziekana wraz z zaświadczeniem o działalności sportowej lub przedłożenie zaświadczenia lekarskiego o braku możliwości uczestniczenia w zajęciach.

Poniżej przedstawiamy tabelę z osobami dopuszczonymi do obron RM w ramach II terminu:

L.p.

Nr albumu

1

4924

2

4726

3

3591

4

4731

5

4771

6

4736

Studia studiami, ale życie studenckie nie polega tylko na nauce! Dlatego Samorząd Studencki organizuje dla Was imprezę integracyjną. Spotykamy się w Pubie Piekło (ul. Chopina 28) dnia 3 listopada 2017 r. o godz. 19.00.

Koszt za osobę wynosi 35 zł -  w tym karaoke i przekąski. Wpłat do 25 października można dokonywać w biurze rekrutacji. Ilość miejsc ograniczona!

Informacje szczegółowe udziela Karolina Kwiatkowska z biura promocji, współpracy i rekrutacji, pokój nr 7 lub tel. 666 081 433

Test odbędzie się 18.10.2017 r. o godz. 11:30 w Auli PSW. Do egzaminu praktycznego przystępują osoby, które pomyślnie zdadzą egzamin teoretyczny. Obrony prac dyplomowych odbędą się 20.10.2017 r. godz. podana będzie w terminie późniejszym.

Obrony w ramach II terminu RM odbędą się 13.10.2017 r. o godz. 9:00 test, po teście egzamin praktyczny, po egz. praktycznym obrony prac dyplomowych od godz. ok 14:30

Drodzy studenci,
uruchomiliśmy dla Państwa indywidualne numery kont. Dzięki temu szybciej zobaczycie Państwo swoje wpłaty w Wirtualnym Dziekanacie.

Numery kont zostały nadane osobom, które uzyskały numer albumu. Ci kandydaci, którzy nie mają jeszcze numeru albumu mogą wpłacać pieniądze na ogólny numer konta (w stopce u dołu strony). Dla tych osób zostanie nadany numer konta po nadaniu numeru albumu).

Aby sprawdzić swój indywidualny numer konta, należy zalogować się do Wirtualnego Dziekanatu i wejść w zakładkę FINANSE. W górnym menu w zakładce DANE DO PRZELEWÓW znajduje się numer konta. Proszę o uważne spisywanie numeru konta przy płatności. 

W razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości lub problemów proszę o kontakt mailowy na adres: rekrutacja@psw.kwidzyn.edu.pl 

W zakładce plany zajęć zostało zamieszczone zestawienie grup studenckich I roku Pielęgniarstwa studiów stacjonarnych. Jednocześnie informujemy, że ostateczny termin zapoznania się z różnicami programowymi został wyznaczony do dnia 08.10.2017 r. do godz.11:00 
Prosimy zwrócić uwagę, że niektóre grupy rozpoczynają zajęcia 05.10.2017r. 

Przy głównym wejściu do Uczelni po prawej stronie został uruchomiany dla Państwa Punkt Informacyjny.

W punkcie tym zostaniecie Państwo obsłużeni w zakresie:

- Pobrania oraz złożenia podania do dziekana,
- Złożenia deklaracji w sprawie praktyki zawodowej,
- Odbierania skierowań na praktyki zawodowe,
- Składania dzienniczków kształcenia praktycznego i odbieranie rozliczonych dzienniczków,
- Składania zapotrzebowania na zaświadczenie,
- Odbierania zaświadczeń,
- Składania zaświadczenia o WZW, badanie na nosicielstwo – kał, polica OC, zaświadczenie od lekarza medycyny pracy,
- Składania prac semestralnych, jeżeli jest utrudniony kontakt z wykładowcą i nie ma możliwości bezpośredniego oddania pracy do rąk własnych prowadzącego,
- Odbierania faktury z tytułu opłaconego czesnego,
- Odbierania formularzy na stypendia socjalne, specjalne i zapomogi,
- Odbierania zaświadczeń dotyczących czesnego i stypendium dla studentów,
- Odbierania aneksów i kontraktów- egzemplarz dla studenta,
- Odbierania decyzji o przyjęciu na studia,
- Odbierania formularzy skierowań na badania profilaktyczne,
- Dokonania kserokopii dokumentu,
- Oddawania i wypożyczania książek z księgozbioru Biblioteki PSW ( po 15 października),
- Uzyskania podstawowych informacji organizacyjnych (rozmieszczenie sal wykładowych, plan zajęć).

W dniu 21.10.2017 r., o godz. 12.45 w sali nr 13 odbędą się wybory do Samorządu Studenckiego. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych. 

PO II rok – zajęcia z Mikrobiologii rozpoczną się o godz. 13:00 a zakończą o godz. 15:15

PP, PO III rok i RM III rok – zajęcia z WDW Zakażenia szpitalne rozpoczną się o godz. 15:30 a zakończą o 17:40

Przewidywany termin egzaminu dyplomowego – 13.10.2017 r. Termin składania prac dyplomowych wraz z kompletem dokumentów mija 06.10.2017 r