W planie zajęć pojawiły się zajęcia praktyczne, proszę o uzupełnianie dzienniczków kształcenia praktycznego zgodnie z harmonogramem a wejścia na zajęcia praktyczne konsultować z opiekunami.

Poniżej znajduje się lista numerów albumów osób, które proszone są o pilny kontakt z Dziekanatem.

LISTA

Bardzo proszę o zbieranie legitymacji i dostarczanie do dziekanatu celem zrobienia prolongaty, w tym celu proszę o uregulowanie opłat wobec Uczelni oraz odbieranie decyzji dziekana w odpowiedzi na Państwa podania.

Proszę o zapoznanie się z obsadą ZP na sem. zimowy w roku akademickim 2017/2018

Obsada zajęć praktycznych

Serdecznie zapraszamy na wykład inauguracyjny, który odbędzie się podczas uroczystej Inauguracji roku akademickiego 2017/2018 w Teatrze Miejskim w Kwidzynie ul. Katedralna, godz. 10:30. Wykład pt. Polski pieniądz na początku XXI wieku wygłosi prof. Dariusz Filar. Po wykładzie zapraszamy do wysłuchania koncertu.

Po zakończeniu uroczystości prosimy o podpisywanie się na listach obecności u pracowników Uczelni obecnych we foie teatru. Podpis na liście obecności będzie równoznaczny z zaliczeniem wykładu inauguracyjnego w wirtualnym indeksie (wykład ten jest jednym z przedmiotów obowiązkowych dla studentów I sem.). Życzymy niezapomnianych wrażeń i udanego roku akademickiego 2017/2018.

Pozdrawiam K. Słomska.

prof.dr hab.Krystyna Strzała - konsultacje z przedmiotów: Ekonometria i Zastosowanie matematyki w ekonomii w godz.15:00 - 15:40 w Gabinecie Rektora PSW 16 I piętro
w dniach :
20.10.2017r. 
17.11.2017r.
24.11.2017r.
08.12.2017r.
15.12.2017r.
26.01.2018r.

Informujemy, iż dostępne są kody do wirtualnej czytelni IBUK Libra na rok akademicki 2017/2018. Studentów wyższych semestrów prosimy o ponowne pobranie kodu, gdyż poprzedni stracił ważność. Aby skorzystać z wirtualnej czytelni, potrzebne jest odebranie indywidualnego kodu z Biura Promocji, Współpracy i Rekrutacji, pok. 7 (parter) lub zgłoszenie mailowe z imieniem, nazwiskiem, kierunkiem i rokiem studiów na adres mailowy: rekrutacja@psw.kwidzyn.edu.pl

Informacje w jaki sposób korzystać z czytelni IBUK Libra dostępne są tutaj.

Zajęcia z dr M. Zarzeczną – Baran w najbliższy piątek rozpoczną się o godz. 16:30 z uwagi na uczestnictwo Pani doktor w obronach prac dyplomowych.

Egzamin dyplomowy – egzamin praktyczny z przygotowania zawodowego studentów kierunku pielęgniarstwo – studia 3 letnie

Egzamin odbędzie się w Szpitalach : w Sztumie (pediatria) i w Kwidzynie ( pediatria i interna)

Dotyczy studentów, którzy pomyślnie zaliczą egz. teoretyczny – test 18. 10. 2017r.

Lp.

Nr albumu

 

1

4957

Sztum

2

5304

Kwidzyn

3

4843

Kwidzyn

4

5277

Kwidzyn

5

5302

Kwidzyn

6

4984

Sztum

7

5301

Kwidzyn

8

4849

Kwidzyn

9

5307

Kwidzyn

10

4068

Kwidzyn

11

5324

Kwidzyn

12

4700

Sztum

13

5303

Kwidzyn

14

4799

Sztum

15

4850

Sztum

16

4940`

Sztum

17

4690

Kwidzyn

18

4825

Kwidzyn

19

5333

Kwidzyn

Osoby dopuszczone do egzaminu teoretycznego w ramach II terminu Pielęgniarstwo. Test rozpocznie się o godz. 11:30 w Auli PSW:
Nr albumu:

4957

5304

4843

5277

5302

4984

5301

4849

5307

4068

5324

4700

5303

4799

4850

4940

4690

4825

5333

Dnia 20.10.2017 r. na wykładzie z podstaw pielęgniarstwa z mgr P. Janiewiczem będziecie Państwo wybierać promotorów do pisania prac dyplomowych. Seminarium dyplomowe, czyli przedmiot w planie Badania naukowe w pielęgniarstwie prowadzi dla państwa dr Anna Tałaj oraz dr Katarzyna Ziejka. Proszę o wpisanie się do wybranej osoby i uczęszczanie na zajęcia tylko do wybranego promotora.