Obrony 4.12.2017 test godz. 10:15, 06.12.2017 egz. praktyczny, obrona 09.12.2017 8:30.

Poniżej znajdziecie wykaz godzin do zaliczenia w ramach zajęć bez udziału nauczyciela akademickiego (b.u.n.a.) - samokształcenie

Ekonomia

Wykaz godzin do zaliczenia w ramach zajęć bez udziału nauczyciela akademickiego (b.u.n.a.) - samokształcenie

Lp

Przedmiot

Semestr

Grupa

Godziny

Prowadzący

1

WDW Człowiek a środowisko

I

Ekon 1

15

dr K. Strzała - Osuch

2

Podstawy makroekonomii

Ekon 1

30

dr B. Pawłowska

3

Zastosowania matematyki w ekonomii

Ekon 1

30

prof. dr hab. K. Strzała

4

Technologia informacyjna

Ekon 1

15

prof. nadzw. dr hab. T. Plata - Przechlewski

5

Prawo

Ekon 1

30

dr A. Michalik

6

Seminarium dyplomowe - proseminarium

Ekon 1

18

dr K. Strzała - Osuch

7

WDW Podstawy marketingu

Ekon 1

15

dr M. Makowski

8

Język angielski

III

Ekon 2

10

wg planu

9

Ekonometria

Ekon 2

45

prof. dr hab. K. Strzała

10

Systemy biurowe i multimedialne

Ekon 2

15

prof. nadzw. dr hab. T. Plata - Przechlewski

11

Systemy zarządzania jakością i srodowiskiem

Ekon 2

15

dr M. Makowski

12

Polityka społeczna

Ekon 2

30

mgr E. Nowogrodzka

13

Analiza ekonomiczna

Ekon 2

30

dr B. Pawłowska

14

Ekonomika przedsiębiorstw

Ekon 2

30

mgr J. Rosiak

15

Rachunkowość

Ekon 2

30

mgr Roman Niemczyk

16

Zarządzanie finansami

V

Fz3,  EBNz3, Zz3

15

dr K. Krawczyk

17

Podstawy negocjacji

Fz3,  EBNz3, EBN LATO, Zz3

8

dr M. Makowski

18

Auditing ekologiczny

Fz3,  EBNz3, Zz3

15

dr K. Strzała - Osuch

19

Seminarium dyplomowe

Fz3,  Fir Lato, EBNz3, EBN Lato, Zz3

10

wg planu

20

Gospodarowanie zasobami ludzkimi

Fz3, EBNz3,

15

dr W. Kozłowski

21

Gospodarka regionalna

Fz3,  EBNz3, Zz3

30

mgr E. Nowogrodzka

22

Rachunkowość finansowa

Fz3

45

mgr Roman Niemczyk

23

Rekrutacja i selekcja potencjału pracowników

Zz3

15

prof. nadzw. dr hab. A. Ziółkowski

24

Analiza efektywności procesu motywowania

Zz3

15

dr W. Kozłowski

25

Szkolenia i Couching

Zz3

15

mgr P. Karabiniewicz

26

Strategie wynagradzania

Zz3

15

prof. nadzw. dr hab. A. Ziółkowski

W Dziekanacie są do odbioru decyzje stypendialne. Decyzje należy odbierać osobiście.

Proszę o zapoznanie się z harmonogramami zajęć praktycznych. Proszę również przed realizacją zajęć praktycznych skontaktować się ze wskazanym opiekunem celem potwierdzenia terminu.

HARMONOGRAM

Zaliczenie z mgr Małgorzatą Dybich w ramach przedmiotu Podstawy Ratownictwa Medycznego grupa POd 21C1 i C2 odbędzie się 26.11.2017 r. o godz. 18:00.

Osoby, które w ostatnim czasie uzupełniały dokumentację dotyczącą zwolnienia z zajęć praktycznych i praktyk zawodowych i przesyłały dokumenty zeskanowane bardzo proszę o dostarczenie oryginałów podczas najbliższego zjazdu. 

W dziekanacie są do odbioru decyzje o przyjęciu na studia po terminie rekrutacji i decyzje o przyjęciu od wyższych semestrów.
Prosimy również ODEBRAĆ LEGITYMACJE.
Legitymacje bedą dokumentem dopuszczającym przez wykładowców na zaliczenia i egzaminy w sesji egzaminacyjnej.

Osoby zainteresowane obroną na początku grudnia proszę o kontakt z dziekanatem do dnia 26.11.2017 r. Egzamin może być zorganizowany dla min. 4 osób.

Bardzo proszę o składanie prac semestralnych, zaliczeniowych w ramach samokształcenia bezpośrednio do prowadzących przedmiot, bądź do Punktu Informacyjnego, bądź na adres mailowy (zgodnie z ustaleniami z wykładowcą). Bardzo proszę nie składać prac do pokoju dydaktyków. Pokój dydaktyków pozostaje do dyspozycji wyłącznie wykładowców.

W dniu 19.11.2017 grupa RMz32 , a w dniu 16.12.2017 grupa RMz31 zaczynają chirurgię.

Tematy do opracowania.

Na pierwsze zajęcia proszę przygotować 4 tematy w formie prezentacji, po 2 osoby do tematu. Dalsze prezentacje zostaną ustalone na pierwszych zajęciach.

Tematy:

1. Ostre zapalenie trzustki, powikłania, leczenie

2. Żylaki kończyn dolnych-  metody diagnostyczne z tradycyjnymi próbami badania fizykalnego, metody leczenia

3. Krwawienie z górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego

4. Nowoczesne metody leczenie przepuklin pachwiny i powłok jamy brzusznej

5. Choroba refluksowa żołądkowo-przełykowa

6. Kamica żółciowa- kamica pęcherzyka żółciowego i kamica przewodowa, metody diagnostyczne i lecznicze

7. Badania endoskopowe- przydatność w diagnostyce i leczeniu schorzeń przewodu pokarmowego

8. Niedokrwienie kończyn dolnych na tle miażdzycy

9. Stopa cukrzycowa - diagnostyka, postępowanie w leczeniu trudno gojących się ran, amputacje, terapia 

   podciśnieniowa, hiperbaria

10. Najczęstsze choroby proktologiczne -żylaki odbytu, szczelina odbytu, przetoki okołoodbytnicze / diagnostyka, 

    leczenie/

11. Nowotwory trzustki

12. Nowotwory jelita grubego

13. Nieswoiste zapalne choroby jelita grubego -choroba Leśniowskiego-Crohna, colitis ulcerosa

14. Urazy klatki piersiowej

15. Urazy jamy brzusznej

16. Ostre schorzenia jamy brzusznej

dr M. I. Pirski

W zakładce STUDENT - STUDIA PODYPLOMOWE zostały dostępnione przez Toruńską Szkołę Wyższą Kolegium Jagiellońskie, materiały dotyczące prac dyplomowych oraz terminy obron.