Przewidywany termin obron czerwcowych dla PO I PP:

25 06 2018 test – PO i PP

26 – 27 06 2018 egz. praktyczny – PO

26 06 2018 – egz. praktyczny PP – godz. popołudniowe ok 14:00

Ilość dni na egzamin praktyczny dla PO zależy od ilości osób zdających. Rozważany jest również 28 06 2018 r.

Obrony prac dyplomowych nastąpią po egzaminie zawodowym począwszy od 29 06 2018 r. Szczegóły podane będą w terminie późniejszym.

Prosimy o podejście do Dziekanatu w celu wyboru promotora na seminarium dyplomowe. Pierwsze zajęcia odbędą się dnia 24.02.2018r. Uczęszczacie Państwo tylko do wybranego przez siebie promotora.

Dnia 09 06 2018 r. w ramach zajęć z Medycyny sądowej odbędzie się pokazowa sekcja zwłok w Zakładzie Medycyny Sądowej GUMed w Gdańsku. Szczegóły podane będą bliżej terminu wyjazdu.

Dnia 23.02.2018 r. o godz. 14:30 odbędą się obrony prac dyplomowych.

Informujemy, iż decyzje o udzielonych stypendiach socjalnych, dla osób niepełnosprawnych i Rekotora zostają utrzymane w mocy na semestr letni roku akademickiego 2017/2018.

Drodzy studenci!
Chciałabym przypomnieć o wpłatach za czesne i inne płatności na Państwa indywidualne numery kont. Informacja dotyczy osób, które wpłacają należności na ogólne konto uczelni.

Proszę nie wpłacać należności na konto ogólne uczelni.

Jak znaleźć w wirtualnym dziekanacie swój indywidualny numer konta?

Proszę o zalogowanie się:

konto 1

Następnie należy przejść do zakładki FINANSE (dane do przelewów będą znajdować się w górnej zakładce).

konto 2

Dnia 16.02.2018 r. o godz. 15:00 odbędzie się dodatkowe seminarium dyplomowe z dr B. Pawłowską oraz egzamin poprawkowy z Analizy ekonomicznej, sala PSW Aula.

Dnia 23.02.2018 r. o godz. 15:00 odbędzie się egzamin poprawkowy z makroekonomii z dr B. Pawłowską, sala podana będzie w terminie późniejszym w gablocie na terenie Uczelni.

Dnia 17 02 2018 r o godz. 10:00 na Uczelni będzie lek. med. A. Urbanowicz w sali PSW 12.

Poniżej w do pobrania zakres godzinowy wraz z wykazem wykładowców oraz przedmioty do zaliczenia w ramach samokształcenia na semestr letni. 

BUNA

Informacja od dziekana dr Michała Makowskiego

Do dnia 23.02 do godz. 18.00 ostatecznie należy dostarczyć wszystkie zaległe prace zaliczające z przedmiotów, w ramach zajęć BUNA.

Termin rozliczeń poprawkowych z przedmiotów: Podstawy marketingu (sem. 1) oraz Systemy zarządzania jakością i środowiskiem (sem. 3) dnia 24.02 godz. 12.45.

Dnia 15 02 2018 r. w godz. 16:30 – 18:00 w sali PSW 15 będzie obecny na Uczelni dr A. Michalik.