W zakładce plan zajęć został umieszczony szczegółowy harmonogram zajęć na sem. zim. 2017/2018 dla Wydziału Nauk o Zdrowiu. Plan dla Wydziału Nauk Ekonomiczno - Społecznych dostępny będzie w poniedziałek. Proszę o zapoznanie się z oznaczeniem grup oraz o częste sprawdzanie planu bowiem w najbliższych dniach plan będzie ulegał optymalizacji celem dopasowania planów poszczególnych wykładowców.

Wszyscy studenci WNoZ ( Pielęgniarstwo, Ratownictwo Medyczne, Pielęgniarstwo Pomostowe) proszeni są o dostarczenie ubezpieczenia OC na rok akademicki 2017/2018. Jest to ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej + koszty leczenia poekspozycyjnego (Indywidualnie).

Jeżeli ktoś rezygnuje z ubezpieczenia na koszty leczenia poekspozycyjnego jest zobowiązany dostarczyć stosowne oświadczenie (Załącznik nr 3 do Zarządzenia Kanclerza)Kopie polisy wraz z ewentualnym oświadczeniem należy dostarczyć do dziekanatu do połowy października br.

W przypadku posiadania ubezpieczenia OC należy zweryfikować u swojego ubezpieczyciela czy polisa obejmuje kształcenie praktyczne na studiowanym kierunku.

Kserokopie WZW i badanie kału dostarczyć do połowy października br.

Wszystkie szczegóły znajdują się w Zarządzeniu Kanclerza z dnia 1 września 2015 r., które znajdziecie TUTAJ.

 

W latach ubiegłych studenci ubezpieczali się m.in. w Kwidzynie:

Dom Brokerski  jdbrokers
ul. Piłsudskiego 29, 82 – 500 Kwidzyn
Tel. 55 261 09 99
e-mail: biuro@jdbrokers.pl
www.jdbrokers.pl 

od 01.10.2017 ul. Chopina 28, 82 – 500 Kwidzyn (obok banku ING)

 

Dziekanat PSW
Mariola Mantey - Lewkowicz

Studenci wyższych semestrów Wydziału Nauk o Zdrowiu (z wyjątkiem II roku PO, którzy mają zajęcia z Radiologii) rozpoczynają zajęcia za tydzień. 

Zaliczenie z radiologii z lek. med. A. Kosedowska odbędzie się 23 09 2017 r. o godz. 11:30 podczas ostatniego bloku zajęciowego.

Uwaga studenci PO obrony w ramach II terminu!!!

Test – 18.10.2017 r.

Egz. praktyczny – 19.10.2017 r. 

Poniżej znajdziecie nowe tematy dotyczące samokształcenia w ramach Dietetyki:

BUNA - 1 rok

BUNA - 2 rok

Zgodnie z ustaleniami z czerwca br. kiedy studiowaliście Państwo jeszcze na I roku zajęcia niezrealizowane z Radiologii odbędą się na pierwszym zjeździe dla Państwa, zatem w piątek 22.09.2017 w godz. 15:45 – 20:30 2 bloki zajęć oraz w sobotę 23.09.2017 r. w godz. 8:00 – 12:45 2 bloki zajęć. Sala PSW Aula. Podczas tych zajęć będą ustalenia co do zaliczenia przedmiotu.

Dnia 29.09.2017 r. ok godz. 13:00 odbędą się obrony w ramach II terminu. Termin składania prac dyplomowych mija 22.09.2017 r.

Informujemy, iż pierwszy zjazd dla studentów I roku przewidziany został w dniach 29 września - 1 października 2017 r. (nie jak wcześniej zostaliście Państwo informowani w dniach 22-24 września 2017 r.) 

Spotkanie organizacyjne:

- dla Wydziału Nauk Ekonomiczno - Społecznych (kierunek ekonomia oraz podyplomowych Lider Biznesu i Administracji) odbędzie się 29 września 2017 r. (piątek) o godz. 15.00,

- dla Wydziału Nauk o Zdrowiu (kierunki pielęgniarstwo i pielęgniarstwo w ramach studiów pomostowych oraz ratownictwo medyczne) odbędzie się 29 września (piątek) o godz.  16.00.

Spotkania odbędą się w Auli PSW na III piętrze. 

Prosimy, aby przed spotkaniem organizacyjnym udali się Państwo się do biura rekrutacji pok. 7 (parter) celem odebrania decyzji o przyjęciu na studia. 

 

Z uwagi na prace remontowo - konserwatorskie prowadzone w dziekanacie bardzo proszę o kontakt osobisty, czy telefoniczny tylko w sprawach pilnych. Kontakt osobisty – pokój 17 (Kancelaria), kontakt telefoniczny – 55 261 31 39.

W dniu 14.08.2017 r. dziakanat oraz biuro rekrutacji będzie nieczynne.