Dla studentów II roku studiów podyplomowych kierunku Lider Biznesu i Administracji oraz studiów magisterskich zostały udostępnione przez Toruńską Szkołę Wyższą Kolegium Jagiellońskie, materiały dotyczące prac dyplomowych. Prosimy o sprawdzanie strony pod wzgęlem aktualizacji materiałów.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRAC DYPLOMOWYCH