•  WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU
  • - 6 semestrów, tryb stacjonarny, niestacjonarny;

  • - 2600 godzin zajęć;

  • - 800 godzin praktyki zawodowej.

  Absolwenci będą posiadać obszerną wiedzę medyczną a ponadto umiejętności:
  - wykonywania ratunkowych czynności medycznych
  - dokonywania oceny stanu ofiar
  - planowania i organizowania działań ratowniczych
  - posługiwania się sprzętem technicznym ratownictwa medycznego

  Absolwent po uzyskania tytułu licencjata oraz prawa wykonywania zawodu 
  znajdzie zatrudnienie w:

  - szpitalu
  - przychodni
  - sanatorium
  - pogotowiu ratunkowym
  - jednostce ratownictwa medycznego

   WYKAZ PLACÓWEK, W KTÓRYCH STUDENCI RATOWNICTWA MEDYCZNEGO MOGĄ ODBYWAĆ PRAKTYKI ZAWODOWE

  PRAKTYCZNY WIZERUNEK KSZTAŁCENIA

  dr Leszek Zwolakiewiczdr Leszek Zwolakiewicz

  Dyrektor ds. medycznych oraz Ordynator Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie. Wykładał na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, obecnie Adiunkt w Powiślańskiej Szkole Wyższej. Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku. Uzyskał specjalizację II stopnia z anestezjologii i intensywnej terapii oraz z zakresu  medycyny ratunkowej. Członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej oraz Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii.