WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNO - SPOŁECZNYCH

Tryb: stacjonarny, niestacjonarny

SPECJALNOŚCI:

specjalnosc tsl

 

 TRANSPORT/SPEDYCJA/LOGISTYKA (TSL)

 

specjalnosc ekonomia menadzerska

 

 EKONOMIA MENADŻERSKA

 

specjalnosc informatyka

 

 INFORMATYKA STOSOWANA (Applied Computer Science)

 

specjalnosc finanse 

FINANSE/BANKOWOŚĆ/RACHUNKOWOŚĆ

 

specjalnosc hr

 

HR (HUMAN RESOURCES)

 

specjalnosc produkcja

 

EKONOMIA PROCESÓW USŁUGOWYCH I PRODUKCYJNYCH

 

specjalnosc agroekonomia

 

AGROEKONOMIA

 

 

PRAKTYCZNY WIZERUNEK KSZTAŁCENIA

Makowski Michal

  • dr Michał Makowski
  • Wykładowca akademicki, stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskał na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w 2002 roku. Wieloletni praktyk, zdobywał doświadczenie zawodowe z zakresu zarządzania procesami w obszarach jakości oraz marketingu w Zakładzie Przetwórstwa Rolno-Spożywczego „KORAL” oraz Telekomunikacji Polskiej. Powołany jako ekspert w Radzie Konsultacyjnej Inkubatora Przedsiębiorczości. Od 2007 roku Dziekan Wydział Nauk Ekonomiczno - Społecznych Powiślańskiej Szkoły Wyższej.


oscar hernandesOscar Santamaria Hernandez
Wykształcenie: Bachelor's degree. Master of business management and administration.
Obecnie pracuje jako Project Manager w Jabil Lamination Process Engineer world wide wspomagając fabryki Jabil na całym świecie w zakresie organizacji i zarządzania produkcji ogniw fotowoltaicznych; wcześniejszy pracodawca przez 12 lat BP SOLAR.
Pochodzi z Madrytu, ale od 7 lat pracuje i mieszka w Kwidzynie.

ChodorowskiMajor Marek Chodorowski

W Służbie Więziennej od dnia 19.02.1991 r. Przyjęty do Zakładu Karnego w Kwidzynie na stanowisko - strażnik Działu Ochrony. Do dnia 16.09.2007 r. pełnił służbę na wszystkich posterunkach w jednostce. W dniu 17.09.2007 r. powierzono mu obowiązki Zastępcy Kierownika Działu Ochrony. Od dnia 28.10.2010 r. pełnił obowiązki Kierującego Oddziałem Penitencjarnym. W dniu 01.09.2011 r. powołany na stanowisko Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Kwidzynie. 

 

Roman Niemczykmgr Roman Niemczyk

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego Wydziału Ekonomiki Produkcji. Wykładowca rachunkowości w Powiślańskiej Szkole Wyższej w Kwidzynie oraz nauczyciel przedsiębiorczości w Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych w Sztumie. Ekspert oświatowy z zakresu przedmiotów ekonomicznych.
W swoim dorobku naukowym posiada 54 napisanych książek oraz 58 artykułów o tematyce ekonomicznej.Ewa Nowogrodzkamgr Ewa Nowogrodzka
Absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania w Kwidzynie (dziś PSW) na kierunku Finanse i zarządzanie organizacjami oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku zarządzanie i marketing w zakresie zarządzania gospodarką regionalną. Ukończyła także studia podyplomowe w zakresie Administracji Publicznej. Od 2006 roku pełni funkcję Wójta Gminy Kwidzyn.

 

Katarzyna Krawczykdr Katarzyna Krawczyk
Kierownik Wydziału Ekonomiczno-Finansowego ENERGA – Operator S.A. Oddział w Gdańsku. Tytuł magistra uzyskała na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego o kierunku – ekonomia, specjalność – diagnozowanie ekonomiczne i funkcjonowanie przedsiębiorstw. Absolwentka Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, studia podyplomowe, kierunek – Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw. W 2010 r. ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. W 2015 r. uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych oraz wyróżnienie rozprawy doktorskiej przez Radę Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego.

M.Uscinowicz
Marcin Uścinowicz

Dyrektor Personalny / HR Director w LACROIX Electronics - Poland

R.Olszewski
Robert Olszewski - Prezes zarządu firmy Robi Sp. z o.o.

 

 

zdjęcie M.Wołos

mgr Małgorzata Wołos
Absolwentka Wyższej Szkoły Morskiej w Gdynii – Wydziału Zarządzania. Ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej w zakresie Rachunkowość i Finanse. Posiada Certyfikat Księgowy Nr 18341/2007 uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Od 1997 roku nauczyciel rachunkowości. Ma uprawnienia egzaminatora w zakresie technik – ekonomista. Od 2007 roku prowadzi własne biuro rachunkowe, którego klientami są krajowe i zagraniczne firmy handlowe, usługowe i produkcyjne. Posiada wieloletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze księgowej spółek prawa handlowego, spółek cywilnych, jednosobowych działalności gospodarczych oraz stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni.