Szanowni Państwo!

konefercja medical science pulseW imieniu Jego Magnificencji Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu oraz Komitetów - Naukowego i Organizacyjnego  V Międzynarodowej Konferencji Medical Science Pulse, tradycyjnie pod koniec roku serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w naszym naukowym projekcie.

Konferencja odbędzie się 22-23  maja 2018r. w Opolu,  na terenie PMWSZ. Szczegółowy program oraz informacje organizacyjne znajdują się na stronie internetowej: 

http://e-event24.pl/5th_MSP_Conference/

Celem głównym Konferencji jest promowanie rozwoju naukowego młodych pracowników nauki i studentów, a także stworzenie forum dyskusji naukowych oraz prezentacji badań i osiągnięć  naukowców w środowisku międzynarodowym i krajowym. Konferencja skierowana jest do studentów, doktorantów, pracowników uczelni wyższych i instytutów naukowo-badawczych , wydawców czasopism naukowych, bibliotekarzy, przedstawicieli biznesu i wszystkich zainteresowanych upowszechnianiem nauki oraz  zainteresowanych różnymi aspektami dotyczącymi interdyscyplinarności w nauce i badaniach naukowych.   Mając na uwadze ogromne zainteresowanie tematyką I, II, III i IV  Międzynarodowej Konferencji Pulsu Uczelni/ Medical Science Pulse w latach 2014-2017, organizatorzy proponują, obok teoretycznych wykładów, intensywne szkolenia znacząco  podnoszące kompetencje uczestników w zakresie prezentowanej tematyki, w tym m.in. warsztaty dotyczące opracowania  projektów naukowych i publikacji z zakresu nauk biomedycznych czy analiz statystycznych wyników badań ilościowych. Specjalnie do młodych naukowców adresowana jest część plakatowa i moduł Master Class umożliwiający w sposób czynny prezentację planów badawczych i dyskusję w przyjaznym acz  profesjonalnym gronie badaczy z całego świata.

Niezwykle wysoki poziom merytoryczny, goście z Europy i USA, panele szkoleniowe, dyskusje i debaty  oraz atrakcyjna cena - te cechy wyróżniają naszą Konferencję w skali krajowych propozycji. Uczestnicy otrzymają certyfikaty wraz z punktami edukacyjnymi.

Ze względu na duże zainteresowanie Konferencją, przypominamy, że niższa cena obowiązuje jedynie do 30 marca 2018r.

 Zapraszamy do Opola!

Komitet Naukowy i Organizacyjny

V MK MSP

PMWSZ w Opolu

Bożena Ratajczak

774423546

ratajczakb@wsm.opole.pl


Szanowni Państwo,

Prof. zw. dr hab. Danuta Kopycińska - Przewodnicząca Rady Programowej Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Ekonomii wraz z dr hab. prof. US Tomaszem Bernatem - Kierownikiem Katedry Mikroekonomii Instytutu Ekonomii na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego mają zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w XV Ogólnopolskim Zjeździe Katedr Ekonomii nt. "Ekonomiczne wyzwania XXI wieku. Polska - Unia Europejska - Świat". Konferencja odbędzie się w Międzyzdrojach w dniach 3-6 czerwca 2018 r. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej http://mikroekonomia.net/zke . Ponadto informujemy, że od dnia 04.12.2017 r.  istnieje  możliwość rejestracji w systemie elektronicznym.

---

Z poważaniem,Komitet Organizacyjnydr Aleksandra Gąsior (Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego)
mgr Agnieszka Łopatka (Z-ca Przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego)
dr hab. prof. US. Tomasz Bernat
dr hab. Yuriy Bilan
dr hab. Jarosław Korpysa


konferencja dialog 11 2017

PROGRAM KONFERENCJI DO POBRANIA


Szanowni Państwo,

Katedra Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi ma zaszczyt zaprosić Państwa na VI Międzynarodową E-konferencję Naukową z cyklu Pedagogika XXI wieku – dylematy i wyzwania – RODZINA W SPOŁECZEŃSTWIE KONSUMPCYJNYM, która odbędzie się 12 kwietnia 2018 r.

Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń za pośrednictwem formularza dostępnego pod poniższym linkiem:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPAQy-IS6q5M5XmszX7UZQKxOezLIQQZZDrAmIf0PboiCcrw/viewform

Termin przesyłania zgłoszeń mija 4 grudnia 2017 r.

Szczegółowe informacje na temat e-konferencji znajdziecie Państwo na stronie internetowej konferencji: http://rodzinakonsumpcja.weebly.com/

Z wyrazami szacunku,

w imieniu Komitetu Organizacyjnego

dr Wojciech Welskop

Prorektor ds. organizacji studiów i jakości kształcenia,

Prodziekan ds. kierunku Pedagogika

w.welskop@medyk.edu.pl 


konferencja zdrowie 2017 1

konferencja zdrowie 2017 2

konferencja zdrowie 2017 3


konferencja odzywianie 2017 1

konferencja odzywianie 2017 2

konferencja odzywianie 2017 3


konferencja verba2017

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji pt. Społeczna Odpowiedzialność Nauki wyzwania dla środowiska akademickiego i biznesu , w trakcie której zostaną ogłoszone wyniki i wręczone nagrody Laureatom XII edycji Konkursu Verba Veritatis na najlepsze prace licencjackie, magisterskie i doktorskie z zakresu etyki biznesu i CSR.

W trakcie tej uroczystości zostaną przyznane specjalne wyróżnienia dla tych spośród 53 Uczelni, których  wkład w 12 letniej historii konkursu VERBA VERITATIS w rozwój idei etyki biznesu i społecznej odpowiedzialności jest najbardziej znaczący.

Dla ułatwienia udziału w wydarzeniu pozwalam sobie przesłać również formularz rejestracyjny i bylibyśmy wdzięczni za zarekomendowanie dokonywania rejestracji, bardzo na to liczymy, najpóźniej do dnia 10 listopada 2017 r. Link do rejestracji [przejdź].

Uroczystość odbędzie się 16 listopada 2017 r., godz. 9.00-15.30 w Sali im. G. Gęsickiej w Ministerstwie Rozwoju (wejście od ulicy Wspólnej 2/4).

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w sali konferencyjnej decydować będzie kolejność zgłoszeń. Zachęcamy do udziału!

Państwa wkład w rozwój idei odpowiedzialności społecznej i etyki powoduje, że Państwo jesteście również współtwórcami tego wydarzenia stąd liczymy na niezawodną obecność i możliwość spotkania w dniu 16 listopada 2017 roku, pozdrawiam i pozostaję

Z wyrazami szacunku,

Andrzej Roter

Prezes Zarządu

Program do pobrania